Novetats

Ves enrere Convocades les subvencions destinades al voluntariat ambiental en prevenció d'incendis forestals per a l'exercici 2024

Convocades les subvencions destinades al voluntariat ambiental en prevenció d'incendis forestals per a l'exercici 2024

El termini de presentació de sol·licituds estarà obert del 5 al 24 d'abril de 2024

L'Ordre 21/2016, de 2 d'agost, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural (2016/6376), publicada en el DOGV de data 04.08.2016 aprova les bases reguladores de la subvenció destinada al voluntariat ambiental en prevenció d'incendis forestals i ve a establir el marc regulador de participació de la societat en la conservació dels valors mediambientals del territori de la Comunitat Valenciana, dirigits especialment al patrimoni forestal i al seu defensa enfront dels incendis.

Per a l'exercici 2024, seran subvencionables les activitats de voluntariat ambiental en matèria de prevenció d'incendis forestals, campanyes de sensibilització, d'educació i conscienciació als visitants en espais naturals i forestals, mitjançant accions dirigides al control i informació de visitants, al control del compliment de les diferents normatives aplicables, a la vigilància dissuasiva, i a l'aplicació de programes d'educació ambiental amb especial incidència en el coneixement del mitjà forestal. Les activitats subvencionables podran desenvolupar-se fins al 31 d'octubre de 2024. 

El termini de presentació de les sol·licituds per a l’exercici 2024 serà de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.