#STOPALFOC

#STOPALFOC

Actualització 7 de juliol de 2023 

Per a consultar informació relativa a la sol·licitud per a l'autorització d'activitats que puguen comportar risc d'incendi en terrenys forestals, confrontants o a menys de 500 metres d'aquells, regulades en l'article 133.g) h), del Decret 91/2023, de 22 de juny del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana accedir a l'apartat Regulació de l'ús del foc.

Novetats

Ves enrere Publicada la Resolució per la qual s’efectuen determinades restriccions, suspensió d’activitats i recomanacions, en relació amb el risc d’incendis forestals

Publicada la Resolució per la qual s’efectuen determinades restriccions, suspensió d’activitats i recomanacions, en relació amb el risc d’incendis forestals

En el DOGV de hui s’ha publicat la Resolució de 9 d’agost de 2023, de la Conselleria de Justícia i Interior i de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, per la qual s’efectuen determinades restriccions, suspensió d’activitats i recomanacions, en relació amb el risc d’incendis forestals o d’accidents derivats de l’onada de calor actual a la Comunitat Valenciana i de circumstàncies concurrents, en el marc del Pla especial davant del risc d’incendis forestals de la Comunitat Valenciana (PEIF).