#STOPALFOC

#STOPALFOC

Consulta si la teua parcel·la es troba en la Zona d'Influència Forestal

En el següent enllaç pot consultar si la seua parcel·la està dins de la Zona d'Influència Forestal de 500 (ZIF):

https://prevencionincendiosgva.es/ConsultaZIF500

Només cal introduir les dades de la parcel·la (municipi, número de polígon i número de parcel·la) o la referència cadastral.

També es pot accedir a través de la pàgina principal del SIGIF (no és necessari contrasenya) i punxar en el botó "Consulta ZIF".


 

 

Actualització 15 d'abril de 2024 

SUSPESES LES CREMES DE RESIDUS AGRÍCOLES I MARGES DE CULTIU

En terrenys forestals i en la zona d'influència forestal (ZIF: 500 m de distància al terreny forestal).

Des del 15 d'abril de 2024  i fins al 15 d'octubre de 2024, tots dos inclusivament, o fins a nova resolució.

Més informació:

Regulació de l'ús del foc.

Novetats

Ves enrere S’amplia de manera excepcional el període de crema de residus vegetals generats en tasques agrícoles mitjançant ús del foc

S’amplia de manera excepcional el període de crema de residus vegetals generats en tasques agrícoles mitjançant ús del foc

S'amplia, de manera excepcional i fins al 16 de juny de 2023 inclusivament, el període de crema de residus vegetals generats en tasques agrícoles situats en els terrenys confrontants o amb una proximitat menor de 500 metres de terrenys forestals, establit en l’annex III (Condicions mínimes per a la realització de cremes de residus agrícoles i forestals, mitjançant l’ús del foc en terreny forestal o en la zona d’influència forestal) de la Resolució de 10 de febrer de 2023, de la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica (DOGV 9540, 23.02.2023) 

Aquesta resolució substitueix l’autorització de la Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals a la qual fa referència l’apartat 3 de l’annex III de la Resolució de 10 de febrer de 2023, de la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per al període de vigència d’aquesta resolució.