#STOPALFOC

#STOPALFOC

Consulta si la teua parcel·la es troba en la Zona d'Influència Forestal

En el següent enllaç pot consultar si la seua parcel·la està dins de la Zona d'Influència Forestal de 500 (ZIF):

https://prevencionincendiosgva.es/ConsultaZIF500

Només cal introduir les dades de la parcel·la (municipi, número de polígon i número de parcel·la) o la referència cadastral.

També es pot accedir a través de la pàgina principal del SIGIF (no és necessari contrasenya) i punxar en el botó "Consulta ZIF".


 

 

Actualització 15 d'abril de 2024 

SUSPESES LES CREMES DE RESIDUS AGRÍCOLES I MARGES DE CULTIU

En terrenys forestals i en la zona d'influència forestal (ZIF: 500 m de distància al terreny forestal).

Des del 15 d'abril de 2024  i fins al 15 d'octubre de 2024, tots dos inclusivament, o fins a nova resolució.

Més informació:

Regulació de l'ús del foc.

Novetats

Ves enrere Convocades les subvencions destinades al voluntariat ambiental en prevenció d'incendis forestals per a l'exercici 2024

Convocades les subvencions destinades al voluntariat ambiental en prevenció d'incendis forestals per a l'exercici 2024

El termini de presentació de sol·licituds estarà obert del 5 al 24 d'abril de 2024

L'Ordre 21/2016, de 2 d'agost, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural (2016/6376), publicada en el DOGV de data 04.08.2016 aprova les bases reguladores de la subvenció destinada al voluntariat ambiental en prevenció d'incendis forestals i ve a establir el marc regulador de participació de la societat en la conservació dels valors mediambientals del territori de la Comunitat Valenciana, dirigits especialment al patrimoni forestal i al seu defensa enfront dels incendis.

Per a l'exercici 2024, seran subvencionables les activitats de voluntariat ambiental en matèria de prevenció d'incendis forestals, campanyes de sensibilització, d'educació i conscienciació als visitants en espais naturals i forestals, mitjançant accions dirigides al control i informació de visitants, al control del compliment de les diferents normatives aplicables, a la vigilància dissuasiva, i a l'aplicació de programes d'educació ambiental amb especial incidència en el coneixement del mitjà forestal. Les activitats subvencionables podran desenvolupar-se fins al 31 d'octubre de 2024. 

El termini de presentació de les sol·licituds per a l’exercici 2024 serà de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.