Visualització de contingut web

Presentació

La Direcció General de Planificació Estratègica, Qualitat i Modernització de l'Administració Pública exerceix les funcions en matèria d'inspecció general de serveis, simplificació administrativa, planificació i innovació per a la implementació de noves tècniques d'organització i instruments de treball tendents a la millora de l'eficiència i eficàcia de l'Administració Pública, així com el desenvolupament i aplicació de les diferents eines d'impuls, difusió i gestió del coneixement en l'àmbit de l'Administració.