Presentació

La Direcció General de Planificació Estratègica, Qualitat i Modernització de l'Administració Pública exerceix les funcions en matèria d'inspecció general de serveis, simplificació administrativa, planificació i innovació per a la implementació de noves tècniques d'organització i instruments de treball tendents a la millora de l'eficiència i eficàcia de l'Administració Pública, així com el desenvolupament i aplicació de les diferents eines d'impuls, difusió i gestió del coneixement en l'àmbit de l'Administració.

Novetats

Reunió entre el Síndic de Greuges i la Directora General de Planificació Estratègica, Qualitat i Modernització de l'Administració Pública

La finalitat d'aquesta reunió ha sigut millorar les relacions d'aliança i col·laboració que permeten augmentar les sinergies entre la Sindicatura i la Inspecció General de Serveis

Pla de la Inspecció General de Serveis 2020-2021

Publicat el pla d'actuació de la Inspecció de Serveis per als exercicis 2020 - 2021