Jutjats de pau

Jutjats de pau

DiciReg: Formació i manuals.

Accés a l'aplicació.

PÍNDOLES FORMATIVES

Relació de píndoles DICIREG

 

1.- EXPLICACIÓ GLOBAL DICIREG


2.- INSCRIPCIÓ DE NAIXEMENT DINS DE TERMINI AMB OBSERVACIONS


3.- INSRIPCIÓN DE NAIXEMENT FORA DE TERMINI AMB RESOLUCIÓ


4.- INSCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA RECONEIXEMENT DE FILIACIÓ NO MATRIMONIAL


5.- ANOTACIÓ CAPTURA D'ANTECEDENTS


6.- CERTIFICAT DE DICIREG


7.- CERTIFICAT DE INFOREG


8.- CERTIFICAT LLIBRE NO DIGITALITZAT


9.- CERTIFICAT MULTILINGUE


10.- CERTIFICAT MATÈRIA PUBLIDAD RESTRINGIDA SEU ELECTRÒNICA


11.- CERTIFICAT FOLI PERSONAL


12.- CERTIFICAT NEGATIU


13.- AUTORITZACIÓ MATRIMONI


14.- INSCRIPCIÓ MATRIMONI PACTAT


15.- INSCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA SEPARACIÓ DIVORCI DICIREG


16.- INSCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA SEPARACIÓ DIVORCI INFOREG


17.- NOTES RELACIÓ CÒNJUGES


18.- DEFUNCIÓ JUDICIAL


19.- DEFUNCIÓ MORT NATURAL


20.- NACIONALITAT PER RESIDÈNCIA


21.- NACIONALITAT PER OPCIÓ


22.-NACIONALITAT PER SIMPLE PRESUMPCIÓ


23.- PART 1- CANVI DE NOM PER ÚS HABITUAL PER EXPEDIENT


24.- PART 2- CANVI DE NOM PER ÚS HABITUAL PER EXPEDIENT


25.- PART 1- CANVI D'ORDE DE COGNOMS PER DECLARACIÓ


26.- PART 2- CANVI D'ORDE DE COGNOMS PROGENITOR + 135B AFECTA A L'INSCRIT MENOR D'EDAT


27.- PART 3- CANVI D'ORDE DE COGNOMS PROGENITOR + 135B AFECTA A L'INSCRIT MENOR D'EDAT


28.- RECTIFICACIÓ DE SEIENTS


29.- CANCEL·LACIÓ DE SEIENTS


30.- INSCRIPCIÓ COMPLEMENTARIA D'ADOPCIÓ


31.- PART 1- INSCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA D'ADOPCIÓ INTERNACIONAL


32.- PART 2- INSCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA D'ADOPCIÓ INTERNACIONAL


33.- INSCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA CANVI DE SEXE


34.- NOTA RELACIÓ EN UN INSCRIT DELS SEUS PROGENITORS

 

 

Vídeos de formació:

  1. Primera sessióhttps://videos.gva.es/index.php/extwidget/preview/partner_id/193/uiconf_id/23448384/entry_id/0_cvc0ogey/embed/dynamic
  2. Segona sessió: https://videos.gva.es/index.php/extwidget/preview/partner_id/193/uiconf_id/23448384/entry_id/0_6wfi1njx/embed/dynamic
  3. Tercera sessió: https://videos.gva.es/index.php/extwidget/preview/partner_id/193/uiconf_id/23448384/entry_id/0_hy42mw0s/embed/dynamic

 

Materials didàctics de l'Aula en línia i de la CCAA de Madrid:


Guia de novetats


DiciReg: Mòdul 1. Introducció

DiciReg: Mòdul 2. Iniciació i recepció

DiciReg: Mòdul 3. Ordenació i instrucció

DiciReg: Mòdul 4. Inscripcions i notes DiciReg: Mòdul 5. Finalització

DiciReg: Mòdul 6. Publicitat

LAJ Substitut. Signatura i verificació de seients i documents.

Oficina del Ministeri Fiscal. Informe Fiscal

 

Píndoles formatives DiciReg

 

 

VIDEOCONFERÈNCIES

Guia d'Usuari per a equips de Videoconferència dedicats (Equip complet, TV + PC + peanya)

Guia d'Usuari per a equips de Videoconferència Monopuesto (Equip PTN dedicat a videoconferències)

Connectar-se a una videoconferència Webex amb una invitació

 

Connectar-se a una videoconferència Webex mitjançant un número d'invitació

Si no s'escolta correctament com canviar el dispositiu d'àudio durant la crida en Jabber

Realitzar una anomenada a un altre Jutjat amb Jabber

Rebre una trucada d'un altre Jutjat amb Jabber

 

 

 

 


 

CIRCULAR DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE JUSTÍCIA SOBRE UTILITZACIÓ DE MITJANS MATERIALS I ORGANITZACIÓ DEL SERVICI D'AUXILI JUDICIAL PER A LA PRÀCTICA D'ACTUACIONS PROCESSALS A través DE VIDEOCONFERÈNCIA EN ELS JUTJATS DE PAU.