Presentació

La Direcció General de Justícia exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de relacions amb la justícia,  infraestructures judicials, modernització tecnològica de l'Administració de Justícia, gestió dels recursos materials i humans i formació del personal al servei de l'Administració de Justícia; col·legis professionals, associacions, registres i notariat, unions de fet i la relació amb la professió titulada de gestor administratiu.

Novetats

Ves enrere Solucions específiques de videoconferència per a Jutjats de pau

Solucions específiques de videoconferència per a Jutjats de pau

DGTIC informa que en pròximes dates es proporcionarà les corresponents solucions específiques de videoconferència als jutjats de pau segons la següent planificació:

 

JDP

Data instal·lació

XIRIVELLA

02-maig

BURJASSOT

03-maig

MUTXAMEL

03-maig

SANTA POLA

06-maig

ALGEMESÍ

06-maig

MONOVAR

08-maig

BORRIANA

08-maig

LA VALL D'UIXÓ

08-maig

CALPE

10-maig

BENICARLÓ

10-maig

 

Els instal·ladors acudiran a les 9h. El procés d'instal·lació es realitzarà en l'espai específic per a això acordat prèviament amb el jutjat de pau (sala específica o despatx). Es duran a terme proves de connexió i s'oferirà una breu explicació formativa del mode de connexió. Es prega la presència de la persona que ha de desenvolupar estes funcions de connexió habitualment.

En les pròximes dates s'anirà publicant el calendari d'instal·lació   de solucions específiques de videoconferència a la resta de   jutjats de pau.

Gràcies.