Presentació

La Direcció General de Justícia exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de relacions amb la justícia,  infraestructures judicials, modernització tecnològica de l'Administració de Justícia, gestió dels recursos materials i humans i formació del personal al servei de l'Administració de Justícia; col·legis professionals, associacions, registres i notariat, unions de fet i la relació amb la professió titulada de gestor administratiu.

Novetats

Ves enrere Publicada convocatòria borsa d'ocupació temporal de psicologia

Publicada convocatòria borsa d'ocupació temporal de psicologia

Publicada la RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2023, de la Dirección General de Función Pública, ver texto, per la qual es convoca una borsa d'ocupació temporal específica per al nomenament de personal funcionari interí o nomenament provisional per millora d'ocupació en llocs de treball del cos superior facultatiu d'acció social, administració de serveis socials i sociosanitaris, escala psicologia (A1-07-02), convocatòria 628/23. 

El termini és de CINCO DÍAS HÀBILS des del següent a la publicació de la convocatòria, per la qual cosa finalitza el pròxim 20 de novembre de 2023. Les sol·licituds es presentaran per via electrònica, a través del formulari habilitat en el portal de l'Administració de la Generalitat http://sede.gva.es (cercador d'ocupació pública, descripció 628/23).