Presentació

La Direcció General de Justícia exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de relacions amb la justícia,  infraestructures judicials, modernització tecnològica de l'Administració de Justícia, gestió dels recursos materials i humans i formació del personal al servei de l'Administració de Justícia; col·legis professionals, associacions, registres i notariat, unions de fet i la relació amb la professió titulada de gestor administratiu.

Novetats

Ves enrere Obertura termini per a la justificació d'ajudes a la preparació d'oposicions de Justícia.

Obertura termini per a la justificació d'ajudes a la preparació d'oposicions de Justícia.

Entre el 3 i el 7 de juny de 2024 (tots dos inclosos), totes les persones que figuren en les propostes de persones beneficiàries publicades en la web de la Conselleria juntament amb l'acta de la reunió de la Comissió Avaluadora de data 11/10/2023 hauran d'aportar, a través del corresponent tràmit telemàtic, la documentació indicada en l'apartat 2 del resolc 13é de la Resolució de convocatòria per a la justificació del primer període (01.03.2023 al 31.05.2024).


S'informa així mateix que està previst que enguany es torne a convocar la present ajuda si les disponibilitats pressupostàries ho permeten.

Tota la informació en:  https://cjusticia.gva.es/es/web/justicia/ajudes-oposicions-justicia