T'interessa

Presentació

La Direcció General de Justícia exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de relacions amb la justícia,  infraestructures judicials, modernització tecnològica de l'Administració de Justícia, gestió dels recursos materials i humans i formació del personal al servei de l'Administració de Justícia; col·legis professionals, associacions, registres i notariat, unions de fet i la relació amb la professió titulada de gestor administratiu.

Novetats

Ajudes preparació oposicions justícia

Justificació segon període convocatòria 2023 Justificació segon període convocatòria 2023-2024 Entre l'1 i el 7 de març de 2024 (tots dos inclosos), totes les persones que figuren en les propostes...

Publicada resolució concessió ajudes oposicions justícia. 

Es publica amb data 13 de desembre de 2023 en el DOGV la Resolució de concessió de les ajudes per a la preparació de proves selectives per a l'accés a la carrera judicial i fiscal, al cos de...

Publicada convocatòria borsa d'ocupació temporal de psicologia

Publicada la RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2023, de la Dirección General de Función Pública, ver texto, per la qual es convoca una borsa d'ocupació temporal específica per al nomenament de...

Nota de l'òrgan instructor per a esmenar les sol·licituds d'ajudes  preparació oposicions justícia (Acord 15/9/23). 

  Com esmenar el motiu M5 (No aportar certificat acadèmic personal expressiu de la nota mitjana) S'ha d'aportar necessàriament certificació expedida per la secretaria de la universitat o bé el...