Presentació

La Direcció General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de relacions amb la justícia,  infraestructures judicials, modernització tecnològica de l'Administració de Justícia, gestió dels recursos materials i humans i formació del personal al servei de l'Administració de Justícia; col·legis professionals, associacions, registres i notariat, unions de fet i la relació amb la professió titulada de gestor administratiu.

Novetats

BOLSA PERSONAL INTERINO JUSTICIA

Se ha publicado en el día de hoy, 17/09/2021, en "Personal de la Administración de Justicia", "Bolsa de trabajo", la siguiente...

Semana de la Mediación en la Comunitat Valenciana

La Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas impulsa los días 14 a 19 de mayo de...

Distribución por Aulas ejercicio TPA próximo 12/05/18

Distribución por Aulas para la realización del primer ejercicio el próximo 12 de mayo de 2018 para ingreso al Cuerpo de Tramitación...

Distribución por Aulas ejercicio TPA próximo 12/05/18

Distribución por Aulas para la realización del primer ejercicio el próximo 12 de mayo de 2018 para ingreso al Cuerpo de Tramitación...

Distribución por Aulas para la realización del primer ejercicio el próximo 12 de mayo de 2018 para ingreso al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, acceso libre.

Distribución por Aulas para la realización del primer ejercicio el próximo 12 de mayo de 2018 para ingreso al Cuerpo de Tramitación...