BORSA PERSONAL INTERI JUSTICIA

BORSA PERSONAL INTERI JUSTICIA

De conformitat amb el que es preveu en la Disposició Addicional 2a de l'Ordre 3/2020, de 7 de febrer, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, sobre selecció i nomenament de personal interí per a cobrir llocs dels cossos de mèdics forenses, gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa i d'auxili judicial de l'Administració de Justícia en la Comunitat Valenciana, en la seua redacció donada per l'Ordre 31/2022, de 23 de novembre de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, (DOGV. 30-11-2022, Núm. 9481), i no existint aspirants disponibles en la bossa ordinària del cos de tramitació processal i administrativa i havent-se oferit els llocs de treball pel procediment “*dificil cobertura” (art 16 f) de l'Ordre 3/2020, de 7 de febrer), no s'han cobert, i davant la necessitat d'aquesta cobertura es procedeix a:

PUBLICACIÓ OFERTA PLACES AlS ASPIRANTS QUE FIGUREN EN EL LLISTAT DE PERSONES QUE HAN APROVAT, EN L'ÀMBIT DE LA COMUNITAT VALENCIANA, UN O MÉS EXERCICIS DE LES PROVES SELECTIVES D'ACCÉS Al COS DE TRAMITACIÓ PROCESSAL I ADMINISTRATIVA, CONVOCATÒRIA *JUS/903/2019 DE 9 D'AGOST. LLISTAT PUBLICAT EL 16 DE MARÇ DE 2023 COM A ANNEX A la RESOLUCIÓ DE 9 DE MARÇ DE 2023 (DOGV. 16-3-23, Núm. 9555)

 

 

 

 

Resolució de 27 de febrer de 2023, de la Direcció General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia per la qual s'integren nous aspirants en els cossos de Gestió Processal i Administrativa i Tramitació Processal i Administrativa corresponents a la província d’Alacant i Gestió Processal i Administrativa corresponent a la província de València, a la borsa que es va constituir per Resolució de la Direcció General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia en data 30 d'abril de 2021. Publicat 28-2-2023

ANNEX I.

ANNEX II.

ANNEX III.

 

 

Resolució de 8 de febrer de 2023, de la Direcció General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia, per la qual s'inicia la tramitació per a la futura ampliació de les persones que integren els cossos de Gestió Processal i Administrativa i Tramitació Processal i Administrativa, corresponents a la província d’ Alacant i Gestió Processal i Administrativa corresponent a la província de València, de la borsa que es va constituir per Resolució de la Direcció General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia, en data 30 d'abril de 2021. Publicat 8-2-2023

LLISTAT ASPIRANTS I LLISTAT EXCLOSOS TRAMIT I GESTIÓ ALACANT I GESTIÓ VALÈNCIA

 

Resolució de 20 de gener de 2023, de la Direcció General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia per la qual s'integren nous aspirants en els cossos de Gestió Processal i Administrativa i Tramitació Processal i Administrativa corresponents a les províncies d’Alacant i València, a la borsa que es va constituir per Resolució de la Direcció General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia en data 30 d'abril de 2021. Publicat 20 gener 2023

ANNEX I.

ANNEX II.

ANNEX III.

 

Resolució de 5 de gener de 2023, de la Direcció General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia, per la qual s'inicia la tramitació per a la futura ampliació de les persones que integren els cossos de Gestió Processal i Administrativa i Tramitació Processal i Administrativa, corresponents a les províncies d’ Alacant i València, de la borsa que es va constituir per Resolució de la Direcció General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia, en data 30 d'abril de 2021. Publicat 5 gener 2023

LLISTAT ASPIRANTS I LLISTAT EXCLOSOS GESTIÓ I TRAMITACIÓ VALÈNCIA

LLISTAT ASPIRANTS I LLISTAT EXCLOSOS GESTIÓ I TRAMITACIÓ ALACANT

 

 

 

De conformitat amb l´artícle 16 punt a) de l´Ordre 3/2020, de 7 de febrer, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, sobre selecció i nomenament de personal interÍ per a cobrir places dels cossos de metges forenses, gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa i auxili judicial de la administració de justicía a la Comunitat Valenciana,  es relacionen a continuació las places que s´ho ofereixen vía telefònica i d´acord am l´article 16 punt c).  La convocatòria s´efectuará per mitjà d´ordre d´ inscripció a cadascuna  de les borses i llistats.

En cas de renúncia justificada (Art.17 Ordre 3/2020) s´haurà d´ompllir i enviar el model través  del Tràmit "Z" (Registre Telemàtic de la Generalitat Valenciana), a la Direcció General de Modernització i Relacions amb l´Administració de Justícia.- Servei de Selecció i Provisió de Personal al Servei de lAdministració de Justicía.-

MODEL RENÚNCIA JUSTIFICADA

 

PUBLICAT 31-03-2023

VALENCIA.-  

 

ALACANT.-

 

CASTELLÓ.-

 

 

Publicitat de les borses de treball dels cossos de Metges forensess, Gestió processal i administrativa, Tramitació processal i administrativa i d´Auxili judicial de l´administració de justícia  a la Comunitat Valenciana. (Ordre 3/2020, de 7 de febrer)

Publicidat llistats borsa MARÇ 2023

Aquesta informació ha estat obtinguda de l´aplicació de Gestió de Personal GESPERJU2

 

Resolució de 21 de decembre de 2022, de la Direcció General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia per la qual s'integren nous aspirants en els cossos de Gestió Processal i Administrativa i Tramitació Processal i Administrativa corresponents a la província de València, a la borsa que es va constituir per Resolució de la Direcció General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia en data 30 d'abril de 2021. Publicat 22 decembre 2022

ANNEX I.

ANNEX II.

ANNEX III.

 

Resolució de 2 de decembre de 2022, de la Direcció General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia, per la qual s'inicia la tramitació per a la futura ampliació de les persones que integren els cossos de Gestió Processal i Administrativa i Tramitació Processal i Administrativa, corresponent a la província de València, de la borsa que es va constituir per Resolució de la Direcció General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia, en data 30 d'abril de 2021. Publicat 5 decembre 2022

LLISTAT ASPIRANTS I LLISTAT EXCLOSOS TRAMITACIÓ I GESTIÓ VALÈNCIA

 

 

 

Resolució de 22 de novembre de 2022, de la Direcció General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia per la qual s'integren nous aspirants en els cossos de Gestió Processal i Administrativa i Tramitació Processal i Administrativa corresponents corresponents a les províncies d’Alacant i València, a la borsa que es va constituir per Resolució de la Direcció General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia en data 30 d'abril de 2021. Publicat 23 novembre 2022

ANNEX I.

ANNEX II.

ANNEX III.

 

 

Resolució de 14 de novembre de 2022, de la Direcció General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia, per la qual s'inicia la tramitació per a la futura ampliació de les persones que integren els cossos de Gestió Processal i Administrativa i Tramitació Processal i Administrativa, corresponents a les províncies d’Alacant i València, de la borsa que es va constituir per Resolució de la Direcció General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia, en data 30 d'abril de 2021. Publicat 14 novembre 2022

LLISTAT ASPIRANTS I LLISTAT EXCLOSOS TRAMITACIÓ I GESTIÓ ALACANT

LLISTAT ASPIRANTS I LLISTAT EXCLOSOS TRAMITACIÓ I GESTIÓ VALÈNCIA

 

Advertit error en l’ ANNEX II. LLISTAT ACTUALITZAT COSSOS TRAMITACIÓ I GESTIÓ ALACANT I VALÈNCIA, de la resolució de 2 de novembre de 2022, per la qual s'integren nous aspirants en els cossos de Gestió Processal i Administrativa i Tramitació Processal i Administrativa corresponents a les províncies d’Alacant i València, es procedeix a publicar el llistat correcte. Publicat 7 novembre 2022

ANNEX II. LLISTAT ACTUALITZAT COSSOS TRAMITACIÓ I GESTIÓ ALACANT I VALÈNCIA

 

Resolució de 2 de novembre de 2022, de la Direcció General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia per la qual s'integren nous aspirants en els cossos de Gestió Processal i Administrativa i Tramitació Processal i Administrativa corresponents corresponents a les províncies d’Alacant i València, a la borsa que es va constituir per Resolució de la Direcció General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia en data 30 d'abril de 2021. PUBLICAT 4-11-22

ANNEX I

ANNEX II

ANNEX III

 

Advertit error en el LLISTAT ASPIRANTS I LLISTAT EXCLOSOS TRAMITACIÓ I GESTIÓ VALÈNCIA, en el cos de gestió processal i administrativa de la província de València, de la resolució de 20 d'octubre de 2022, per la qual s'inicia la tramitació per a la futura ampliació de la bossa, es procedeix a publicar el llistat correcte. Publicat 21 d'octubre 2022

LLISTAT ASPIRANTS I LLISTAS EXCLOSOS TRAMITACIÓ I GESTIÓN VALÈNCIA

Resolució de 20 d’octubre de 2022, de la Direcció General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia, per la qual s'inicia la tramitació per a la futura ampliació de les persones que integren els cossos de Gestió Processal i Administrativa i Tramitació Processal i Administrativa, corresponents a les províncies d’Alacant i València, de la borsa que es va constituir per Resolució de la Direcció General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia, en data 30 d'abril de 2021. PUBLICAT 20 OCTUBRE 2022

LLISTAT ASPIRANTS I LLISTAT EXCLOSOS TRAMITACIÓ I GESTIÓ ALACANT

LLISTAT ASPIRANTS I LLISTAT EXCLOSOS TRAMITACIÓ I GESTIÓ VALÈNCIA

 

Advertit error en l'Annex I, en el cos de tramitació processal i administrativa de la província de València, de la resolució de 5 d'octubre, per la qual s'integren aspirants a la bossa, es procedeix a publicar el llistat correcte. Publicat 7 d'octubre 2022

Annex I. Llistat cos tramitació provincia València

Resolució de 5 d’octubre de 2022, de la Direcció General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia per la qual s'integren nous aspirants en els cossos de Gestió Processal i Administrativa i Tramitació Processal i Administrativa corresponents a la província de València, a la borsa que es va constituir per Resolució de la Direcció General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia en data 30 d'abril de 2021. PUBLICAT 7 D'OCTUBRE 2022

ANNEX I

ANNEX II

ANNEX III

 

Resolució de 21 de setembre de 2022, de la Direcció General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia per la qual s'integren nous aspirants en els cossos de Gestió Processal i Administrativa i Tramitació Processal i Administrativa corresponents a la província d'Alacant, a la borsa que es va constituir per Resolució de la Direcció General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia en data 30 d'abril de 2021. Publicat 22 setembre 2022

ANNEX I

ANNEX II

ANNEX III

 

RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2022, de la Direcció General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia, per la qual s'inicia la tramitació per a la futura ampliació de les persones integrants en els cossos de gestió processal i administrativa i de tramitació processal i administrativa corresponent a la província de València, de la borsa que es va constituir mitjançant la Resolució de la Direcció General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia en data 30 d'abril de 2021. Publicat 21 setembre 2022

LLISTAT ASPIRANTS I LLISTAT EXCLOSOS GESTIÓ VALÈNCIA

LLISTAT ASPIRANTS I LLISTAT EXCLOSOS TRAMITACIÓ VALÈNCIA

 

Resolució de 15 de setembre de 2022, de la Direcció General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia, per la qual s'inicia la tramitació per a la futura ampliació de les persones que integren els cossos de Gestió Processal i Administrativa i Tramitació Processal i Administrativa, corresponent a la província d'Alacant, de la borsa que es va constituir per Resolució de la Direcció General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia, en data 30 d'abril de 2021. Publicat 15 setembre 2022

LLISTAT ASPIRANTS I LLISTAT EXCLOSOS GESTIÓ ALACANT

LLISTAT ASPIRANTS I LLISTAT EXCLOSOS TRAMITACIÓ ALACANT

 

Resolució de 13 de setembre de 2022, de la Direcció General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia per la qual s'integren nous aspirants en els cossos de Gestió Processal i Administrativa i Tramitació Processal i Administrativa corresponents a la província de Castelló, i en el cos de Gestió Processal i Administrativa corresponent a la província de València, a la borsa que es va constituir per Resolució de la Direcció General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia en data 30 d'abril de 2021. Publicado 15-9-2022

Annex I. 

LLISTAT ASPIRANTS INTEGREN EN COSSOS TRAMITACIÓ PROC I ADM I GESTIÓ PROC I ADMIN CASTELLÓ

LLISTAT ASPIRANTS INTEGREN EN COS GESTIÓ PROC. I ADMI. VALÈNCIA

ANNEX II: LLISTAT ACTUALITZAT COSSOS TRAM PROC I ADM I GESTIO PROC I ADM CASTELLÓ I GESTIÓ PROC I ADM VALÈNCIA

ANNEX III: LLISTAT EXCLOSOS CASTELLÓ I VALÈNCIA

 

Resolució de 2 de setembre de 2022, de la Direcció General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia, per la qual s'inicia la tramitació per a la futura ampliació de les persones que integren els cossos de Gestió Processal i Administrativa i Tramitació Processal i Administrativa, corresponent a la província de Castelló; i el cos de Gestió Processal i Administrativa, corresponent a la província de València, de la borsa que es va constituir per Resolució de la Direcció General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia, en data 30 d'abril de 2021. Publicat 5 setembre de 2022

LListat Castelló Gestió i Tramitació

LListat València Gestió

Llistat d' exclosos València i Castelló

 

Resolució de 10 d'agost de 2022, de la Direcció General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia, per la qual s'integren noves persones aspirants en la borsa de gestió processal i administrativa de la província d’Alacant de la borsa que es va constituir per la Resolució de la Direcció General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia en data 30 d'abril de 2021. PUBLICAT 11/08/2022

Annex I

Annex II

Annex III

 

 

RESOLUCIÓ de 3 d'agost de 2022, de la Direcció General de Modernització i Relacions amb l’Administració de Justícia, per la qual s’aprova la constitució definitiva de borses de treball per a la provisió temporal de llocs del cos de metges forenses de l’Administració de Justícia a la Comunitat Valenciana.

Annex I

Annex II

Annex III

 

 

Resolución de 4 agosto de 2022, de la Dirección General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia por la que se inicia la tramitación para futura ampliación de las personas integrantes en el cuerpo de gestión procesal y administrativa, correspondiente a la provincia de Alicante, de la bolsa que se constituyó por Resolución de la Dirección General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia en fecha 30 de abril de 2021.

Publicado el 04/08/2022

Listado de admitidos y listado de excluidos

 

 

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 13 de juliol de 2022, de la directora general de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia, per la qual s'aprova la constitució provisional de borses de treball per a la provisió temporal de llocs dels cossos de metges forenses de l'Administració de Justícia de la Comunitat Valenciana

 

Ampliació del termini de presentació de sol·licituds en la convocatòria de constitució de borses de treball per a la provisió temporal de llocs dels cossos mèdics forenses de l'Administració de Justícia de la CV

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 26 de maig de 2022, de la directora general de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia, per la qual es convoca la constitució de borses de treball per a la provisió temporal de llocs dels cossos de mèdics forenses de l'Administració de justícia de la Comunitat Valenciana per la qual s'amplia cinc dies naturals el termini de presentació de sol·licituds d'inscripció i inclusió des de la data de publicació de la resolució (DOGV 9363 de 16/06/2022)

 

 

Resolución de 21 de enero de 2022, de la Dirección General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia miedo la cual se integran nuevos aspirantes de los cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa y Tramitación Procesal y Administrativa, correspondientes a la provincia de Castellón, y en los cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial correspondientes a los provincias de Alicante y València, a la bolsa que se constituyó mediante Resolución de la Dirección General de Modernización y Relaciones cono la Administración de Justicia en fecha 30 de abril de 2021.

 

PUBLICADO 21/01/2022

 
 
Resolución de 13 de enero de 2022, de la Dirección General de Modernización y Relacionas con la Administración de Justicia, de la Consellería de Justicia, Interior y Administración Pública, de corrección de errores de la Resolución de 29 de diciembre 2021, de la Dirección General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia, publicada el 30 de diciembre de 2022, mediante la cual se inicia la tramitación para futura ampliación de las personas integrantes en los cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa y Tramitación Procesal y Administrativa, correspondientes a la provincia de Castelló, y en los cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial correspondientes a los provincias de Alicante y València, de la bolsa que se constituyó mediante Resolución de la Dirección General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia en fecha 30 de abril de 2021.                RESOLUCION

 

 

Resolución de 29 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia mediante la cual se inicia la tramitación para futura ampliación de los personas integrantes en los cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa y Tramitación Procesal y Administrativa, correspondiendos en la provincia de Castellón, y en los cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial correspondientes a las provincias de Alicante y València, de la bolsa que se constituyó mediante Resolución de la Dirección General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia en fecha 30 de abril de 2021.

 

PUBLICADO EL 30-12-2021

 

LISTADO AMPLIACION  BOLSA ALICANTE AUXILIO JUDICIAL

 

LISTADO AMPLIACION BOLSA ALICANTE TRAMITACION PROCESAL Y ADMINISTRATIVA

 

LISTADO AMPLIACIÓN BOLSA ALICANTE GESTION PROCESAL Y ADMINISTRATIVA

 

LISTADO AMPLIACION BOLSA CASTELLON TRAMITACION PROCESAL Y ADMINISTRATIVA

 

LISTADO AMPLIACION BOLSA CASTELLON GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA

 

LISTADO AMPLIACION BOLSA VALÈNCIA AUXILIO JUDICIAL

 

LISTADO AMPLIACION BOLSA VALÈNCIA TRAMITACION PROCESAL Y ADMINISTRATIVA

 

LISTADO AMPLIACION BOLSA VALÈNCIA GESTION PROCESAL Y ADMINISTRATIVA

 

 

 

 

Resolución de 4 de octubre de 2021, de la Dirección General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia mediantela cual se integran nuevos aspirantes en la bolsa de tramitación procesal y administrativa de la provincia de Castellón  a la bolsa que se constituyó mediante Resolución de la Dirección General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia en fecha 30 de abril de 2021.

 

Listado definitivo aspirantes integrados

 

Listado actualizado cuerpo tramitación proc. y admva. de la provincia de Castellón

 

 

 

 

 

 

Resolución de 17 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia mediante la cual se inicia la tramitación para futura ampliación de las personas integrantes en el cuerpo de tramitación procesal y administrativa, correspondiendo en la provincia de Castellón, de la bolsa que se constituyó mediante Resolución de la Dirección General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia en fecha 30 de abril de 2021.

 
Publicado el 17/09/2021
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTICIAS (06-05-2021) Hueso informamos que se ha publicado el día de hoy, 6 de mayo de 2021 en el DOCV, la RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2021, de la Directora General de Modernización y Relacionas cono la Administración de Justicia, miedo la cual se aprueba la constitución definitiva de bolsas de trabajo para la provisión temporal de lugares de los cuerpos de médicos forenses, gestión procesal y administrativa, tramitación procesal y administrativa y de auxilio judicial de la Administración de Justicia de la Comunidad Valenciana (http://www.dogv.gva.es/ ).

 

Resolución 30 de abril de 2021.

 

Puedes consultar los siguientes Anexos definitivos, unificando turno general y de diversidad funcional:

 

Anexo I.- Admitidos definitivos en la Bolsa de trabajo. Listado preferente y listado ordinario.

 

Anexo II.- No admitidos definitivos en la Bolsa de trabajo miedo no obtener puntuaciónn suficiente a consecuencia de la autobaremación/puntuación final.

 

Anexo III.- Excluidos definitivos de la Bolsa de trabajo miedo los motivos que se indican.

 

Listado de causas de exclusión

 

NOTICIAS (16/04/2021)

Se ha dictado en el día de hoy correción de errores de la Resolución de la Dirección General de Modernización y Relacionas cono la Administración de justicia, miedo la cual se aprobó la constitución provisional de los bolsas de Trabajo de los cuerpos de Médicos Forenses, Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia en la Comunidad Valenciana, a haber-se observado que en los Anexos publicados faltaban registros.

 

Accede a la información:

ANEXO VI: 

 

 

 

NOTICIAS (02/03/2021) Se ha dictado en el día de hoy correción de errores de la Resolución de la Dirección General de Modernización y Relacionas cono la Administración de justicia, miedo la cual se aprueba la constitución provisional de los bolsas de Trabajo de los cuerpos de Médicos Forenses, Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia en la Comunidad Valenciana, a haber-se observado que en el Anexo II- Excluidos faltaban registros.

 

 

NOTICIAS (26/02/2021) Se ha dictado en el día de hoy Resolución de la Dirección General de Modernización y Relacionas cono la Administración de justicia, miedo la cual se aprueba la constitución provisional de los bolsas de Trabajo de los cuerpos de Médicos Forenses, Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia en la Comunidad Valenciana.

 

Accede a la Resolución

 

ANEXOS:

Listados provisionales de cada una de los bolsas de trabajo, acceso general y diversidad funcional, que se componen de los siguientes Anexos:

 

Anexo I.- Admitidos en la Bolsa de trabajo. Listado preferente y listado ordinario.

 

 

Anexo II.

 

 

Anexo III.- No admitidos en la Bolsa de trabajo miedo no obtener puntuación suficiente como consecuencia autobaremación/puntuación final.

 

 

Modelo de reclamación

 

 

 

NOTICIAS (14/07/2020): Después de la Corrección de errores publicada en el día de ayer en el DOVC, para aquellas personas que queráis aportar cursos nuevos a vuestra solicitud ya presentada, debereis presentar una nueva solicitud.  Tener en cuenta que el útlima solicitud que presentáis será  la válida. 

 

PUBLICACIÓN DOCV (13/07/2020), Correción de errores:  

https://dogv.gva.es/datos/2020/07/13/pdf/2020_5525.pdf

 

CURSOS VALORABLES BOLSA PERSONAL INTERINO  (09/07/2020)

Habiendo-se observado que en la Convocatoria publicada el ANEXO II sobre los cursos valorables estaba incompleto, procedemos a publicar en la intranet y en la Web de la Consellería de Justicia  ADENDA al ANEXO II cono el listado completo.

Se han ampliado los cursos que faltaban ofrecidos miedo la DGJ y el IVAP, así como todos los cursos de contenido jurídico e informático ofrecidos miedo el sistema universitario español

Habiendo-se desarrollado nuevas aplicaciones informáticas en este Servicio de Personal, estamos condicionas de comprobar de oficio los cursos ofrecidos miedo la DGJ y el IVAP realizados miedo cualquier persona solicitante, miedo lo cual no se necesario adjuntar a la solicitud certificado acreditativo de los cursos ofrecidos miedo la DGJ y el IVAP.  

Se tendrá que adjuntar a la solicitud, certificado de los cursos ofrecidos miedo los Sindicatos dentro del Plan de Formación continúa de los Administraciones Públicas que figuran en el Anexo II y de todos los cursos de contenido jurídico e informático ofrecidos miedo el sistema universitario español.

Se admitirán los mismos cursos del Anexo II y Adenda de ediciones anteriores en 2015.

ADENDA al ANEXO II: /documentos/19318332/0/DOCV-+ADENDA+CURSOS+DGJ-IVAP+%2CUNIV.pdf/3823e1c0-39ca-40fa-bb16-0fa1ee6b357a

AMPLIACIÓN PLAZO DE PRESENTACIÓN De INSTANCIAS BOLSA PERSONAL INTERINO JUSTICIA (09/07/2020)

A consecuencia del anterior se amplía zinc días naturales el plazo de presentación de solicitudes de inscripción e inclusión, finalizando el plazo el día 20 de julio de 2020.

 

Procedemos a formular unas respuestas a los preguntas más habituales que estáis formulando miedo si fuera de vuestro interés, que iremos actualizando:

 Validez cursos

El artículo 8 apartado 4 de la ORDEN 3/2020, de 7 de febrero, de la Consellería de Justicia, Interior y Administración Pública, sobre selección y nombramiento de personal interino para cubrir lugares de los cuerpos de médicos forenses, gestión procesal y administrativa, tramitación procesal y administrativa y auxilio judicial de la administración de justicia en la Comunidad Valenciana, dispone que se valoraron exclusivamente los cursos de formación y perfeccionamiento que se relacionan mediante el Anexo II a la Convocatoria publicada en el día de ayer en el DOCV.

Al Anexo publicado tienes que añadirle los cursos de IVAP-DGJ y cursos de contenido jurídico e informático ofrecidos miedo el sistema universitario español publicados en la web de la Consellería de Justicia e intranet como Adenda al Anexo II y publicado  en el DOCV (13/07/2020) como corrección de errores.

Se admitirán los mismos cursos del Anexo II y Adenda de ediciones anteriores (impartidos miedo Sindicatos del sector justicia, DGJ e IVAP).

Tendrás que comprobar si tose cursos están incluidos en los listados.

Acreditación conocimiento y práctica procesamiento de textos

             Para el cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, respeto del curso para acreditar tener conocimiento y práctica en procesamiento de textos, servirá cualquier curso realizado en conocimiento y práctica en procesamiento de texto de una duración de 30 horas. Tendrás que adjuntarlo a la solicitud de inscripción e inclusión según se indica en la suya apartado "E" .

             Se exceptúa de la presentación de este curso a aquellas personas a los cuales se refiere el artículo 6, 2 h) de la citada Orden de bolsa. En estos casos tendrás que marcar en el apartado "F" de la solicitud si manifiestes tener estos conocimientos miedo alguna de los dos primeras casillas , y en este caso comprobaremos de oficio, o bien, seleccionarás una de los dos últimas casillas y acreditarás  haber prestado servicios como auxiliar administrativo/a (grupo C2), administrativo/a (grupo C1) o cuerpo técnico mediano (grupo A2) en órganos de cualquier administración pública, durante un periodo mínimo de tres mesas o bien haber aprobado pruebas informáticas en procesos selectivos convocados miedo cualquier administración pública, adjuntando lo correspondiente certificado a la solicitud.

Antigüedad

Respeto de los servicios prestados como personal titular o interino en órganos judiciales en la Comunidad Valenciana no precisará la acreditación documental. El apartado G.1, rellenará automáticamente los mesas, días y puntos, si bien la persona aspirando podrá rectificar los mesas y días manualmente y acreditar adjuntando certificación adecuada de haber prestado servicios en órganos judiciales fuera de la Comunidad Valenciana. Si estos servicios prestados fuera ya constan en el Servicio de Personal de la Administración de Justicia, comprobarás que la propia solicitud la rellenada automáticamente.

 Para acreditar los servicios prestados en órganos judiciales radicados fuera de la Comunidad Valenciana, se aportará certificado del fiscal cabe, letrado de la Administración de Justicia o jefe de organismo correspondiente, según modelo que se acompaña como anexo III ( o muy certificado de autoridad competente que contendida la información de nuestro anexo III).

 

Integrantes de la Bolsa Personal Interino Justicis 2020.  ARTE. 3.3.

      En esta Convocatoria, los integrantes de la bolsa vienen desarrollados en el artículo 3.3 de la la ORDEN 3/2020, de 7 de febrero, de la Consellería de Justicia, Interior y Administración Pública, sobre selección y nombramiento de personal interino para cubrir lugares de los cuerpos de médicos forenses, gestión procesal y administrativa, tramitación procesal y administrativa y auxilio judicial de la administración de justicia en la Comunidad Valenciana, teniendo que estar en cualquier de los situaciones que describe para poder formar parte de la bolsa de trabajo.

El último proceso finalizado hace referencia la Convocatoria del 2016.

El último proceso curso hace referencia a la Convocatoria del 2017/2018

 

Miedo ejercicio superado se entiende haber superado la nota de corte, apareciendo como tal en uno de los listados que publica el Ministerio de Justicia.

A algarrobas en la Orden se hace referencia a la nota mínima necesaria para superar un ejercicio  o un poquito miedo ciento de la puntuación máxima posible, habrá que estar al literal de la Convocatoria de oposición.

La Orden de bolsa reproduce literalmente la Convocatoria de cada cuerpo y oposición, miedo lo cual cuando se refiere a ejercicio, se refiere exactamente al cual se consideró ejercicio en la Convocatoria de oposición correspondiente (hubieran una o dos pruebas).

 

La información de bolsa la puedes encontrar en :

La información está toda publicada en el DOCV, la intranet de Justicia y la página Web de la Consellería.

En los siguientes resolucionas contienen toda la información:

- RESOLUCIÓN de 02 de marzo de 2020 (DOCV 30/06/2020), de la Directora General de Modernización y Relacionas cono la Administración de Justicia, miedo la cual se convoca la constitución de bolsas de trabajo para la provisión temporal de lugares de los cuerpos de médicos forenses, gestión procesal y administrativa, tramitación procesal y administrativa y de auxilio judicial de la Administración de Justicia de la Comunidad Valenciana.

 

- ORDEN 3/2020, de 7 de febrero (DOCV 17/02/2020) de la Consellería de Justicia, Interior y Administración Pública, sobre selección y nombramiento de personal interino para cubrir lugares de los cuerpos de médicos forenses, gestión procesal y administrativa, tramitación procesal y administrativa y auxilio judicial de la administración de justicia en la Comunidad Valenciana.

Preguntas técnicas sobre la solicitud

Los preguntas técnicas sobre la solicitud tendrás que formularlos a :

generalidad_en_red@gva.es

 

Certificado compatibilidad para personas cono diversidad funcional

Tienes que aportar un certificado de compatibilidad cono la solicitud de inscripción e inclusión. .

Somos conocedores de la situación de los centros que expiden el certificado de aptitud laboral a causa de la pandemia Covid 19, en la cual los centros se encuentran cerrados al público hasta el 06 de julio,  miedo lo cual será suficiente si adjuntes la petición de cita previa en cualquier de los centros oficiales que te lo pueden expedir.
En algún momento posterior, solicitaremos la aportación de este certificado como enmienda.

 

Tiempo de Laj (o A1) sustituto

El tiempo de Laj, Juez o Fiscal  sustituta puntuará de conformidad al cual se dispone en el artículo 8 apartado 1, segundo párrafo de la ORDEN 3/2020, de 7 de febrero, de la Consellería de Justicia, Interior y Administración Pública, sobre selección y nombramiento de personal interino para cubrir lugares de los cuerpos de médicos forenses, gestión procesal y administrativa, tramitación procesal y administrativa y auxilio judicial de la administración de justicia en la Comunidad Valenciana, esto se 0.40 puntos miedo cortijo completo de servicio como personal funcionario titular o interino de la Admón. de Justicia, en cualquier otro cuerpo diferente al cual se opta o superior.

 

Bolsa de personal interino

Orden y Convocatoria de Bolsas de Personal Interino para la Administración de Justicia de la Comunidad Valenciana 2020

 

RESOLUCIÓN de la Directora General de Modernización y Relacionas cono la Administración de Justicia, miedo la cual se convoca la constitución de bolsas de trabajo para la provisión temporal de lugares de los cuerpos de médicos forenses, gestión procesal y administrativa, tramitación procesal y administrativa y de auxilio judicial de la Administración de Justicia de la Comunidad Valenciana. A la Convocatoria le acompañará la solicitud de inscripción e inclusión, para todos aquellos que desean formar parte de la bolsa de trabajo. El plazo de presentación de estas solicitudes  será de 15 días naturales mujeres del día siguiente en la publicación del DOCV. Más información en los siguientes links:

 

 • https://dogv.gva.es/datos/2020/02/17/pdf/2020_1427.pdf  Orden 3/2020 de 7 de febrero (DOGV n.º 8741) de la Consellería de Justicia, Interior y Administración Pública sobre selección y nombramiento de personal interino para cubrir lugares de los cuerpos de médicos forenses, gestión procesal y administrativa, tramitación procesal y administrativa y auxilio judicial de la Administración de justicia en la Comunidad Valenciana

 

 • https://dogv.gva.es/datos/2020/06/30/pdf/2020_4601.pdf  RESOLUCIÓN de 02 de marzo de 2020, de la Directora General de Modernización y Relacionas cono la Administración de Justicia, miedo la cual se convoca la constitución de bolsas de trabajo para la provisión temporal de lugares de los cuerpos de médicos forenses, gestión procesal y administrativa, tramitación procesal y administrativa y de auxilio judicial de la Administración de Justicia de la Comunidad Valenciana. A la Convocatoria le acompañará la solicitud de inscripción e inclusión, para todos aquellos que desean formar parte de la bolsa de trabajo. El plazo de presentación de estas solicitudes  será de 15 días naturales mujeres del día siguiente en su publicación.                                                
 •  
 • La solicitud de inscripción e inclusión ajustada al modelo ANEJO Y de la    Convocatoria, se encuentra publicado en los siguientes diriges: 

  -Castellano

  https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20702&version=amp

   -Valenciano

  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20702&version=amp

 

- Preguntas frecuentes FAQs

 

 

- Instrucciones para rellenar la solicitud de inscripción e inclusión

 

- email para consultas:  bolsapinterinojust@gva.es

 

La única finalidad del email se meramente informativa y divulgativa, en ningún caso  los respuestas suponen una resolución, acuerdo, decisión ni, en definitiva, criterio que vinculo a la Consellería.

En todo caso quedan fuera de peligro los competencias que puedan corresponder a autoridades o funcionarios en materias a los cuales aquí se haga referencia.

 •  

 

 

Resolución de 16 de abril de la Direc. General de Justicia, aprobando la Constitución provisional de Bolsa de Trabajo, para la provisión temporal de lugares del Cuerpo de Médicos Forenses de la Administración de Justicia en los Institutos de Medicina Legal de la Comunidad Valenciana

Publicado el 19 de abril de 2018

Anexo Y (Admitidos)

Alicante

Castelló

València

Anexo II (Excluidos)

Alicante

Castelló

València

 

Orden 3/2011, de 21 de septiembre de 2011, de la Consellería de Justicia y Bienestar Social, sobre selección y nombramiento de funcionarios interinos para cubrir lugares de los Cuerpos de Médicos Forenses, Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia en la Comunidad Valenciana.

 

Resolución de 8 de febrero de 2016, de la directora general de Justicia, miedo la cual se nombra la Comisión de Valoración y Seguimiento previsto miedo la Orden 3/2011, de 21 de septiembre, de la Consellería de Justicia y Bienestar Social, sobre selección y nombramiento de funcionarios interinos para cubrir lugares de los Cuerpos de Médicos Forenses, Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia en la Comunidad Valenciana.

Resolución de 18 de febrero de 2016

 

 

Constitución definitiva de bolsas de trabajo para la provisión temporal de puestos de trabajo de los cuerpos de médicos forenses, gestión procesal y administrativa, tramitación procesal y administrativa y auxilio judicial de la Administración de Justicia en la Comunidad Valenciana (Motivos Exclusión).

Anexo I: Admitidos en la bolsa de trabajo

Anexo II: No admitidos en la bolsa de trabajo miedo no obtener puntuación suficiente