BORSA PERSONAL INTERI JUSTICIA

BORSA PERSONAL INTERI JUSTICIA

Ampliació del termini de presentació de sol·licituds en la convocatòria de constitució de borses de treball per a la provisió temporal de llocs dels cossos mèdics forenses de l'Administració de Justícia de la CV

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 26 de maig de 2022, de la directora general de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia, per la qual es convoca la constitució de borses de treball per a la provisió temporal de llocs dels cossos de mèdics forenses de l'Administració de justícia de la Comunitat Valenciana per la qual s'amplia cinc dies naturals el termini de presentació de sol·licituds d'inscripció i inclusió des de la data de publicació de la resolució (DOGV 9363 de 16/06/2022)

 

 

Resolución de 21 de enero de 2022, de la Dirección General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia miedo la cual se integran nuevos aspirantes de los cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa y Tramitación Procesal y Administrativa, correspondientes a la provincia de Castellón, y en los cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial correspondientes a los provincias de Alicante y València, a la bolsa que se constituyó mediante Resolución de la Dirección General de Modernización y Relaciones cono la Administración de Justicia en fecha 30 de abril de 2021.

 

PUBLICADO 21/01/2022

 
 
Resolución de 13 de enero de 2022, de la Dirección General de Modernización y Relacionas con la Administración de Justicia, de la Consellería de Justicia, Interior y Administración Pública, de corrección de errores de la Resolución de 29 de diciembre 2021, de la Dirección General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia, publicada el 30 de diciembre de 2022, mediante la cual se inicia la tramitación para futura ampliación de las personas integrantes en los cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa y Tramitación Procesal y Administrativa, correspondientes a la provincia de Castelló, y en los cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial correspondientes a los provincias de Alicante y València, de la bolsa que se constituyó mediante Resolución de la Dirección General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia en fecha 30 de abril de 2021.                RESOLUCION

 

 

Resolución de 29 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia mediante la cual se inicia la tramitación para futura ampliación de los personas integrantes en los cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa y Tramitación Procesal y Administrativa, correspondiendos en la provincia de Castellón, y en los cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial correspondientes a las provincias de Alicante y València, de la bolsa que se constituyó mediante Resolución de la Dirección General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia en fecha 30 de abril de 2021.

 

PUBLICADO EL 30-12-2021

 

LISTADO AMPLIACION  BOLSA ALICANTE AUXILIO JUDICIAL

 

LISTADO AMPLIACION BOLSA ALICANTE TRAMITACION PROCESAL Y ADMINISTRATIVA

 

LISTADO AMPLIACIÓN BOLSA ALICANTE GESTION PROCESAL Y ADMINISTRATIVA

 

LISTADO AMPLIACION BOLSA CASTELLON TRAMITACION PROCESAL Y ADMINISTRATIVA

 

LISTADO AMPLIACION BOLSA CASTELLON GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA

 

LISTADO AMPLIACION BOLSA VALÈNCIA AUXILIO JUDICIAL

 

LISTADO AMPLIACION BOLSA VALÈNCIA TRAMITACION PROCESAL Y ADMINISTRATIVA

 

LISTADO AMPLIACION BOLSA VALÈNCIA GESTION PROCESAL Y ADMINISTRATIVA

 

 

 

 

Resolución de 4 de octubre de 2021, de la Dirección General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia mediantela cual se integran nuevos aspirantes en la bolsa de tramitación procesal y administrativa de la provincia de Castellón  a la bolsa que se constituyó mediante Resolución de la Dirección General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia en fecha 30 de abril de 2021.

 

Listado definitivo aspirantes integrados

 

Listado actualizado cuerpo tramitación proc. y admva. de la provincia de Castellón

 

 

 

 

 

 

Resolución de 17 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia mediante la cual se inicia la tramitación para futura ampliación de las personas integrantes en el cuerpo de tramitación procesal y administrativa, correspondiendo en la provincia de Castellón, de la bolsa que se constituyó mediante Resolución de la Dirección General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia en fecha 30 de abril de 2021.

 
Publicado el 17/09/2021
 
 

De conformitat amb l´artícle 16 punt a) de l´Ordre 3/2020, de 7 de febrer, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, sobre selecció i nomenament de personal interÍ per a cobrir places dels cossos de metges forenses, gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa i auxili judicial de la administració de justicía a la Comunitat Valenciana,  es relacionen a continuació las places que s´ho ofereixen vía telefònica i d´acord am l´article 16 punt c).  La convocatòria s´efectuará per mitjà d´ordre d´ inscripció a cadascuna  de les borses i llistats.

En cas de renúncia justificada (Art.17 Ordre 3/2020) s´haurà d´ompllir i enviar el model través  del Tràmit "Z" (Registre Telemàtic de la Generalitat Valenciana), a la Direcció General de Modernització i Relacions amb l´Administració de Justícia.- Servei de Selecció i Provisió de Personal al Servei de lAdministració de Justicía.-

MODEL RENÚNCIA JUSTIFICADA

 

 

 

PUBLICAT 22/06/2022

VALÈNCIA.-

Annex Llocs València Auxili

Annex Llocs València Tramitació

Annex Llocs València Gestió

 

CASTELLÓ.-

Annex Llocs Castelló Auxili

Annex Llocs Castelló Tramitació

 

ALACANT.-

Annex Llocs Alacant Auxili

Annex Llocs Alacant Tramitació

Annex Llocs Alacant Gestió

 

 

 

 

Publicitat de les borses de treball dels cossos de metges forensess, gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa i d´auxili judicial de l´administració de justícia  a la Comunitat Valenciana. (Ordre 3/2020, de 7 de febrer

 

Publicidat llistats borsa  JUNY 2022

 

Aquesta informació ha estat obtinguda de l´aplicació de Gestió de Personal GESPERJU2

 

 

 

 

 

 

 

NOTICIAS (06-05-2021) Hueso informamos que se ha publicado el día de hoy, 6 de mayo de 2021 en el DOCV, la RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2021, de la Directora General de Modernización y Relacionas cono la Administración de Justicia, miedo la cual se aprueba la constitución definitiva de bolsas de trabajo para la provisión temporal de lugares de los cuerpos de médicos forenses, gestión procesal y administrativa, tramitación procesal y administrativa y de auxilio judicial de la Administración de Justicia de la Comunidad Valenciana (http://www.dogv.gva.es/ ).

 

Resolución 30 de abril de 2021.

 

Puedes consultar los siguientes Anexos definitivos, unificando turno general y de diversidad funcional:

 

Anexo I.- Admitidos definitivos en la Bolsa de trabajo. Listado preferente y listado ordinario.

 

Anexo II.- No admitidos definitivos en la Bolsa de trabajo miedo no obtener puntuaciónn suficiente a consecuencia de la autobaremación/puntuación final.

 

Anexo III.- Excluidos definitivos de la Bolsa de trabajo miedo los motivos que se indican.

 

Listado de causas de exclusión

 

NOTICIAS (16/04/2021)

Se ha dictado en el día de hoy correción de errores de la Resolución de la Dirección General de Modernización y Relacionas cono la Administración de justicia, miedo la cual se aprobó la constitución provisional de los bolsas de Trabajo de los cuerpos de Médicos Forenses, Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia en la Comunidad Valenciana, a haber-se observado que en los Anexos publicados faltaban registros.

 

Accede a la información:

ANEXO VI: 

 

 

 

NOTICIAS (02/03/2021) Se ha dictado en el día de hoy correción de errores de la Resolución de la Dirección General de Modernización y Relacionas cono la Administración de justicia, miedo la cual se aprueba la constitución provisional de los bolsas de Trabajo de los cuerpos de Médicos Forenses, Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia en la Comunidad Valenciana, a haber-se observado que en el Anexo II- Excluidos faltaban registros.

 

 

NOTICIAS (26/02/2021) Se ha dictado en el día de hoy Resolución de la Dirección General de Modernización y Relacionas cono la Administración de justicia, miedo la cual se aprueba la constitución provisional de los bolsas de Trabajo de los cuerpos de Médicos Forenses, Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia en la Comunidad Valenciana.

 

Accede a la Resolución

 

ANEXOS:

Listados provisionales de cada una de los bolsas de trabajo, acceso general y diversidad funcional, que se componen de los siguientes Anexos:

 

Anexo I.- Admitidos en la Bolsa de trabajo. Listado preferente y listado ordinario.

 

 

Anexo II.

 

 

Anexo III.- No admitidos en la Bolsa de trabajo miedo no obtener puntuación suficiente como consecuencia autobaremación/puntuación final.

 

 

Modelo de reclamación

 

 

 

NOTICIAS (14/07/2020): Después de la Corrección de errores publicada en el día de ayer en el DOVC, para aquellas personas que queráis aportar cursos nuevos a vuestra solicitud ya presentada, debereis presentar una nueva solicitud.  Tener en cuenta que el útlima solicitud que presentáis será  la válida. 

 

PUBLICACIÓN DOCV (13/07/2020), Correción de errores:  

https://dogv.gva.es/datos/2020/07/13/pdf/2020_5525.pdf

 

CURSOS VALORABLES BOLSA PERSONAL INTERINO  (09/07/2020)

Habiendo-se observado que en la Convocatoria publicada el ANEXO II sobre los cursos valorables estaba incompleto, procedemos a publicar en la intranet y en la Web de la Consellería de Justicia  ADENDA al ANEXO II cono el listado completo.

Se han ampliado los cursos que faltaban ofrecidos miedo la DGJ y el IVAP, así como todos los cursos de contenido jurídico e informático ofrecidos miedo el sistema universitario español

Habiendo-se desarrollado nuevas aplicaciones informáticas en este Servicio de Personal, estamos condicionas de comprobar de oficio los cursos ofrecidos miedo la DGJ y el IVAP realizados miedo cualquier persona solicitante, miedo lo cual no se necesario adjuntar a la solicitud certificado acreditativo de los cursos ofrecidos miedo la DGJ y el IVAP.  

Se tendrá que adjuntar a la solicitud, certificado de los cursos ofrecidos miedo los Sindicatos dentro del Plan de Formación continúa de los Administraciones Públicas que figuran en el Anexo II y de todos los cursos de contenido jurídico e informático ofrecidos miedo el sistema universitario español.

Se admitirán los mismos cursos del Anexo II y Adenda de ediciones anteriores en 2015.

ADENDA al ANEXO II: /documentos/19318332/0/DOCV-+ADENDA+CURSOS+DGJ-IVAP+%2CUNIV.pdf/3823e1c0-39ca-40fa-bb16-0fa1ee6b357a

AMPLIACIÓN PLAZO DE PRESENTACIÓN De INSTANCIAS BOLSA PERSONAL INTERINO JUSTICIA (09/07/2020)

A consecuencia del anterior se amplía zinc días naturales el plazo de presentación de solicitudes de inscripción e inclusión, finalizando el plazo el día 20 de julio de 2020.

 

Procedemos a formular unas respuestas a los preguntas más habituales que estáis formulando miedo si fuera de vuestro interés, que iremos actualizando:

 Validez cursos

El artículo 8 apartado 4 de la ORDEN 3/2020, de 7 de febrero, de la Consellería de Justicia, Interior y Administración Pública, sobre selección y nombramiento de personal interino para cubrir lugares de los cuerpos de médicos forenses, gestión procesal y administrativa, tramitación procesal y administrativa y auxilio judicial de la administración de justicia en la Comunidad Valenciana, dispone que se valoraron exclusivamente los cursos de formación y perfeccionamiento que se relacionan mediante el Anexo II a la Convocatoria publicada en el día de ayer en el DOCV.

Al Anexo publicado tienes que añadirle los cursos de IVAP-DGJ y cursos de contenido jurídico e informático ofrecidos miedo el sistema universitario español publicados en la web de la Consellería de Justicia e intranet como Adenda al Anexo II y publicado  en el DOCV (13/07/2020) como corrección de errores.

Se admitirán los mismos cursos del Anexo II y Adenda de ediciones anteriores (impartidos miedo Sindicatos del sector justicia, DGJ e IVAP).

Tendrás que comprobar si tose cursos están incluidos en los listados.

Acreditación conocimiento y práctica procesamiento de textos

             Para el cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, respeto del curso para acreditar tener conocimiento y práctica en procesamiento de textos, servirá cualquier curso realizado en conocimiento y práctica en procesamiento de texto de una duración de 30 horas. Tendrás que adjuntarlo a la solicitud de inscripción e inclusión según se indica en la suya apartado "E" .

             Se exceptúa de la presentación de este curso a aquellas personas a los cuales se refiere el artículo 6, 2 h) de la citada Orden de bolsa. En estos casos tendrás que marcar en el apartado "F" de la solicitud si manifiestes tener estos conocimientos miedo alguna de los dos primeras casillas , y en este caso comprobaremos de oficio, o bien, seleccionarás una de los dos últimas casillas y acreditarás  haber prestado servicios como auxiliar administrativo/a (grupo C2), administrativo/a (grupo C1) o cuerpo técnico mediano (grupo A2) en órganos de cualquier administración pública, durante un periodo mínimo de tres mesas o bien haber aprobado pruebas informáticas en procesos selectivos convocados miedo cualquier administración pública, adjuntando lo correspondiente certificado a la solicitud.

Antigüedad

Respeto de los servicios prestados como personal titular o interino en órganos judiciales en la Comunidad Valenciana no precisará la acreditación documental. El apartado G.1, rellenará automáticamente los mesas, días y puntos, si bien la persona aspirando podrá rectificar los mesas y días manualmente y acreditar adjuntando certificación adecuada de haber prestado servicios en órganos judiciales fuera de la Comunidad Valenciana. Si estos servicios prestados fuera ya constan en el Servicio de Personal de la Administración de Justicia, comprobarás que la propia solicitud la rellenada automáticamente.

 Para acreditar los servicios prestados en órganos judiciales radicados fuera de la Comunidad Valenciana, se aportará certificado del fiscal cabe, letrado de la Administración de Justicia o jefe de organismo correspondiente, según modelo que se acompaña como anexo III ( o muy certificado de autoridad competente que contendida la información de nuestro anexo III).

 

Integrantes de la Bolsa Personal Interino Justicis 2020.  ARTE. 3.3.

      En esta Convocatoria, los integrantes de la bolsa vienen desarrollados en el artículo 3.3 de la la ORDEN 3/2020, de 7 de febrero, de la Consellería de Justicia, Interior y Administración Pública, sobre selección y nombramiento de personal interino para cubrir lugares de los cuerpos de médicos forenses, gestión procesal y administrativa, tramitación procesal y administrativa y auxilio judicial de la administración de justicia en la Comunidad Valenciana, teniendo que estar en cualquier de los situaciones que describe para poder formar parte de la bolsa de trabajo.

El último proceso finalizado hace referencia la Convocatoria del 2016.

El último proceso curso hace referencia a la Convocatoria del 2017/2018

 

Miedo ejercicio superado se entiende haber superado la nota de corte, apareciendo como tal en uno de los listados que publica el Ministerio de Justicia.

A algarrobas en la Orden se hace referencia a la nota mínima necesaria para superar un ejercicio  o un poquito miedo ciento de la puntuación máxima posible, habrá que estar al literal de la Convocatoria de oposición.

La Orden de bolsa reproduce literalmente la Convocatoria de cada cuerpo y oposición, miedo lo cual cuando se refiere a ejercicio, se refiere exactamente al cual se consideró ejercicio en la Convocatoria de oposición correspondiente (hubieran una o dos pruebas).

 

La información de bolsa la puedes encontrar en :

La información está toda publicada en el DOCV, la intranet de Justicia y la página Web de la Consellería.

En los siguientes resolucionas contienen toda la información:

- RESOLUCIÓN de 02 de marzo de 2020 (DOCV 30/06/2020), de la Directora General de Modernización y Relacionas cono la Administración de Justicia, miedo la cual se convoca la constitución de bolsas de trabajo para la provisión temporal de lugares de los cuerpos de médicos forenses, gestión procesal y administrativa, tramitación procesal y administrativa y de auxilio judicial de la Administración de Justicia de la Comunidad Valenciana.

 

- ORDEN 3/2020, de 7 de febrero (DOCV 17/02/2020) de la Consellería de Justicia, Interior y Administración Pública, sobre selección y nombramiento de personal interino para cubrir lugares de los cuerpos de médicos forenses, gestión procesal y administrativa, tramitación procesal y administrativa y auxilio judicial de la administración de justicia en la Comunidad Valenciana.

Preguntas técnicas sobre la solicitud

Los preguntas técnicas sobre la solicitud tendrás que formularlos a :

generalidad_en_red@gva.es

 

Certificado compatibilidad para personas cono diversidad funcional

Tienes que aportar un certificado de compatibilidad cono la solicitud de inscripción e inclusión. .

Somos conocedores de la situación de los centros que expiden el certificado de aptitud laboral a causa de la pandemia Covid 19, en la cual los centros se encuentran cerrados al público hasta el 06 de julio,  miedo lo cual será suficiente si adjuntes la petición de cita previa en cualquier de los centros oficiales que te lo pueden expedir.
En algún momento posterior, solicitaremos la aportación de este certificado como enmienda.

 

Tiempo de Laj (o A1) sustituto

El tiempo de Laj, Juez o Fiscal  sustituta puntuará de conformidad al cual se dispone en el artículo 8 apartado 1, segundo párrafo de la ORDEN 3/2020, de 7 de febrero, de la Consellería de Justicia, Interior y Administración Pública, sobre selección y nombramiento de personal interino para cubrir lugares de los cuerpos de médicos forenses, gestión procesal y administrativa, tramitación procesal y administrativa y auxilio judicial de la administración de justicia en la Comunidad Valenciana, esto se 0.40 puntos miedo cortijo completo de servicio como personal funcionario titular o interino de la Admón. de Justicia, en cualquier otro cuerpo diferente al cual se opta o superior.

 

Bolsa de personal interino

Orden y Convocatoria de Bolsas de Personal Interino para la Administración de Justicia de la Comunidad Valenciana 2020

 

RESOLUCIÓN de la Directora General de Modernización y Relacionas cono la Administración de Justicia, miedo la cual se convoca la constitución de bolsas de trabajo para la provisión temporal de lugares de los cuerpos de médicos forenses, gestión procesal y administrativa, tramitación procesal y administrativa y de auxilio judicial de la Administración de Justicia de la Comunidad Valenciana. A la Convocatoria le acompañará la solicitud de inscripción e inclusión, para todos aquellos que desean formar parte de la bolsa de trabajo. El plazo de presentación de estas solicitudes  será de 15 días naturales mujeres del día siguiente en la publicación del DOCV. Más información en los siguientes links:

 

 • https://dogv.gva.es/datos/2020/02/17/pdf/2020_1427.pdf  Orden 3/2020 de 7 de febrero (DOGV n.º 8741) de la Consellería de Justicia, Interior y Administración Pública sobre selección y nombramiento de personal interino para cubrir lugares de los cuerpos de médicos forenses, gestión procesal y administrativa, tramitación procesal y administrativa y auxilio judicial de la Administración de justicia en la Comunidad Valenciana

 

 • https://dogv.gva.es/datos/2020/06/30/pdf/2020_4601.pdf  RESOLUCIÓN de 02 de marzo de 2020, de la Directora General de Modernización y Relacionas cono la Administración de Justicia, miedo la cual se convoca la constitución de bolsas de trabajo para la provisión temporal de lugares de los cuerpos de médicos forenses, gestión procesal y administrativa, tramitación procesal y administrativa y de auxilio judicial de la Administración de Justicia de la Comunidad Valenciana. A la Convocatoria le acompañará la solicitud de inscripción e inclusión, para todos aquellos que desean formar parte de la bolsa de trabajo. El plazo de presentación de estas solicitudes  será de 15 días naturales mujeres del día siguiente en su publicación.                                                
 •  
 • La solicitud de inscripción e inclusión ajustada al modelo ANEJO Y de la    Convocatoria, se encuentra publicado en los siguientes diriges: 

  -Castellano

  https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20702&version=amp

   -Valenciano

  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20702&version=amp

 

- Preguntas frecuentes FAQs

 

 

- Instrucciones para rellenar la solicitud de inscripción e inclusión

 

- email para consultas:  bolsapinterinojust@gva.es

 

La única finalidad del email se meramente informativa y divulgativa, en ningún caso  los respuestas suponen una resolución, acuerdo, decisión ni, en definitiva, criterio que vinculo a la Consellería.

En todo caso quedan fuera de peligro los competencias que puedan corresponder a autoridades o funcionarios en materias a los cuales aquí se haga referencia.

 •  

 

 

Resolución de 16 de abril de la Direc. General de Justicia, aprobando la Constitución provisional de Bolsa de Trabajo, para la provisión temporal de lugares del Cuerpo de Médicos Forenses de la Administración de Justicia en los Institutos de Medicina Legal de la Comunidad Valenciana

Publicado el 19 de abril de 2018

Anexo Y (Admitidos)

Alicante

Castelló

València

Anexo II (Excluidos)

Alicante

Castelló

València

 

Orden 3/2011, de 21 de septiembre de 2011, de la Consellería de Justicia y Bienestar Social, sobre selección y nombramiento de funcionarios interinos para cubrir lugares de los Cuerpos de Médicos Forenses, Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia en la Comunidad Valenciana.

 

Resolución de 8 de febrero de 2016, de la directora general de Justicia, miedo la cual se nombra la Comisión de Valoración y Seguimiento previsto miedo la Orden 3/2011, de 21 de septiembre, de la Consellería de Justicia y Bienestar Social, sobre selección y nombramiento de funcionarios interinos para cubrir lugares de los Cuerpos de Médicos Forenses, Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia en la Comunidad Valenciana.

Resolución de 18 de febrero de 2016

 

 

Constitución definitiva de bolsas de trabajo para la provisión temporal de puestos de trabajo de los cuerpos de médicos forenses, gestión procesal y administrativa, tramitación procesal y administrativa y auxilio judicial de la Administración de Justicia en la Comunidad Valenciana (Motivos Exclusión).

Anexo I: Admitidos en la bolsa de trabajo

Anexo II: No admitidos en la bolsa de trabajo miedo no obtener puntuación suficiente