Organismes

Portals

Novetats

Enlaces de interés

Institucions i organismes Generalitat Les Corts Junta Electoral Central Ministeri de l'Interior Institut Nacional d'Estadística – Oficina del Cens Electoral Informació jurídica Legislació per...

Legislació Electoral Genèrica

Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General Llei Orgànica 6/2002, de 27 de juny, de partits polítics Llei 9/2010, de 7 de...

Legislació específica eleccions a Entitats Locals Menors

Llei 8/2010, de Règim Local de la Comunitat Valenciana Decret 32/2011, de 25 de març, del Consell, pel qual es regulen les característiques de les paperetes, sobres i la resta de material...

Legislación específica eleccions a Les Corts

Llei 1/1987, Electoral Valenciana Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell Decret 168/2010, de 15 d'octubre, del Consell, pel qual es determinen les condicions dels locals i les...

Memoria Anual

Memoria 2007 Memoria 2008 Memoria 2009 Memoria 2010 Memoria 2011 Memoria 2012 Memoria 2013