Organismes

Portals

Novetats

Composició actual de Les Corts

Les Corts Valencianes estan conformades en l'actualitat per un total de 99 diputats i diputades, d'acord amb el resultat de les darreres eleccions celebrades el passat 22 de maig de 2011. D'acord...

Evolució del cens electoral en la Comunitat Valenciana

Evolució cens electoral – Eleccions a Les Corts 1983-2011 Elecció Alacant Castelló València Comunitat 08/05/83 816.983 322.614 1.515.370 2.654.967 10/05/87 854.583 330.126 1.540.621 2.725.330...

Grupos y Especialidades

Los siguientes grupos forman parte de la Policía de la Generalitat Valenciana. Grupo de intervención en emergencias (GIE) Grupo especializado para la intervención inmediata ante cualquier...

Juntes Electorals de Zona

Composició La Junta Electoral de Zona està composta per: Tres vocals, Jutges de Primera Instància o Instrucció designats per mitjà d'insaculació per la Sala de Govern del Tribunal Superior de...

Noves tecnologies

Des de les primeres eleccions autonòmiques celebrades a la Comunitat a l'any 1983 fins l'actualitat, la tecnologia utilitzada en els processos de transmissió, recepció i tractament de la...