Organismes

Portals

Novetats

Funcions del Servici d'Espectacles Públics

Les funcions del Servici d'Espectacles Públics són les següents: Emetre informes tècnics preceptius respecte al compliment de les condicions generals tècniques exigides en les llicències. Rebre...

Registre de Policia Local de la Comunitat Valenciana

Normativa Article 3 de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana. Decreto 49/2019, de 29 de març, del Consell,...