Organismes

Portals

Novetats

Bous al carrer

El festeig de 'bous al carrer', en qualsevol de les seues modalitats, és un espectacle molt arrelat en nostra territori. De fet, en la Comunitat Valenciana se celebren en una temporada normal més...

Ajudes i Subvencions

Subvencions per al finançament de les despeses de mitjans materials destinats als ajuntaments de la Comunitat Valenciana que disposen de cos de policia local (Any 2022) è Resolució del Pla de...

DG Seguretat i Protecció Ciutadana: Subvencions

SUBVENCIONS ANY 2007 Ordre de 4 d'abril de 2007, de la Conselleria de Justícia Interior i Administracions Públiques, de convocatòria de concessió de subvencions destinades a ajuntaments en matèria...