Organismes

Portals

Novetats

Meses electorals

La mesa electoral com a unitat bàsica del procés electoral és part de l'administració electoral, està formada per un/a president/a i dos vocals i els seus respectius suplents, tenint com a objecte...

Preguntes freqüents Àrea d'Espectacles Públics

Quines activitats són compatibles en espectacles? Correspon al Servici d'Espectacles de la Direcció General de Seguretat i Protecció Ciutadana autoritzar la compatibilitat d'activitats en...