Organismes

Portals

Novetats

Preguntes freqüents sobre les Entitats Locals Menors

Qué són les Entitats Locals Menors? Són entitats locals menors, aquells nuclis de població separats territorialment del municipi a què pertanyen i que, tenint característiques peculiars, es...

Eleccions a Les Corts

L'article 23.4 de l'Estatut d'Autonomia estableix que "les Corts són elegides per quatre anys". La dissolució i convocatòria de noves eleccions es realitzarà per mitjà de Decret del President de...

Juntas Electorales Provinciales

Composició La Junta Electoral Provincial està composta per: Tres vocals, magistrats de l'Audiència Provincial corresponent, designats per mitjà d'insaculació pel Consell General del Poder...

Junta Electoral de la Comunitat Valenciana

Composició La Junta Electoral de la Comunitat Valenciana és un òrgan permanent i està composta per: President/a: correspondrà a la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat...

Processos Electorals i Consultes Populars

La Generalitat Valenciana, en base a les competències que li atribueix l'Estatut d'Autonomia, té com a objectiu la consecució de l'autogovern, reforçar la democràcia i garantir la participació de...