Organismes

Portals

Novetats

Servei específic d'admissió

RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2016, de la Direcció General de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, per la qual es publiquen la llistes d'aspirants declarats apte i no aptes una...

Publicacions

Guia pràctica de l'IVASPE per a xarrades en centres educatius

Víctimes del Terrorisme

La Comunitat Valenciana fou pionera a l'hora de desenvolupar una Llei d'Ajuda a Víctimes del Terrorisme. En aquest sentit, el Govern Valencià sempre ha mostrat el seu suport cap a les víctimes del...

CURSOS CRE

CURSOS CRE. ACTUALIZACIÓN. PINCHA AQUÍ

El cens electoral

D'acord amb l'article 31 i següents de la Llei Orgànica del Règim Electoral General: El cens electoral conté la inscripció de qui reuneix els requisits per a ser elector i no es troba privat,...