Organismes

Portals

Novetats

Beques de l'agència

Acta 1 de la Comisió de Valoració de la convocatoria de 4 beques per a la realització de pràctiques professionals en l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències amb relació de...

RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2016, de la Direcció General de l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències

RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2016, de la Direcció General de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, per la qual es publica la llista d'aspirants declarats «aptes» i «no aptes», una...

RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2016, de la Direcció General de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències

RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2016, de la Direcció General de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, per la qual es publiquen la llistes d'aspirants declarats apte i no aptes una...

CORRECCIÓN de errores de la REsolución de 18 de noviembre de 2016, de la DG de la Agencia de seguridad y respuesta a las emergencias

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 18 de novembre de 2016, de la Direcció General de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, per la qual es publica la llista definitiva d'admesos i...