Organismes

Portals

Novetats

Normativa Àrea Coordinació Policia Local

Llei 17/2017/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana. Decret Llei 2/2018, d'11 de maig, del Consell, de modificació de la Llei...

Espectacles Públics

El Servicio de Espectáculos se halla dentro de la organización de la Dirección de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias. Recursos referentes al área:

Plan de Formación Anual

Cursos RESOLUCIÓ de 15 de març de 2018, de la Direcció de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, per la qual es publica la programació, per l'any 2018, de cursos de l'àrea...

Funciones de la Dirección General

La Direcció General de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emegències exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei del Consell, així com les previstes en l'ordenament jurídic, i...