Organismes

Portals

Novetats

Ves enrere Publicada la llista de persones aspirants declarades aptes i no aptes una vegada efectuada la prova avaluadora del personal del Servei Específic d'Admissió el dia 20 de desembre de 2023

Publicada la llista de persones aspirants declarades aptes i no aptes una vegada efectuada la prova avaluadora del personal del Servei Específic d'Admissió el dia 20 de desembre de 2023

Resolució d'11 de gener de 2024, de la Direcció General d'Interior, per la qual es publica la llista de persones aspirants declarades aptes i no aptes una vegada efectuada la prova avaluadora del personal del Servei Específic d'Admissió el dia 20 de desembre de 2023.

Vore la publicació de la Resolució al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Més informació en l'apartat resolució del procediment