Organismes

Portals

Novetats

Ves enrere Normativa Àrea Coordinació Policia Local

Normativa Àrea Coordinació Policia Local

 • Llei 17/2017/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana.
 • Decret Llei 2/2018, d'11 de maig, del Consell, de modificació de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana.
 • Decret 19/2003, de 4 de març, del Govern Valencià, per la qual es regula la norma-marc sobre estructura, organització i funcions dels cossos de policia local de la Comunitat Valenciana.
 • Decret 88/2001, de 24 d'abril, ddel Govern Valencià, pel qual s'estableixen les bases i criteris generals uniformes per a la secció, promoció i mobilitat de totes les escales i categories de les policies locals i auxiliars de policia local de la Comunitat Valenciana.
 • Ordre d'1 de juny de 2001, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, de desplegament del Decret 88/2001, de 24 d'abril, del Govern Valencià, per la qual s'aproven les bases i criteris uniformes per a la selecció, promoció i mobilitat de les policies locals de la Comunitat Valenciana, escala superior, categories intendent general i intendent principal, escala tècnica i escala bàsica i auxiliars.
 • Ordre de 23 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'estableixen els criteris mínims per a la selecció dels policies locals de la Comunitat Valenciana i barem de mèrits.
 • Decret 181/1995, de 24 de gener, del Govern Valencià, regulador dels criteris d'utilització de l'equip d'autodefensa i l'armament per les policies locals de la Comunitat Valenciana.
 • Decret 181/1998, de 3 de noviembre, del Govern Valencià, sobre homogeneïtzació de mitjans tècnics, acreditació i Registre de Policies de la Comunitat Valenciana.
 • Decret 114/2005, de 17 de juny, del Consell, del Sistema d'homogeneïtzació i homologació de la uniformitat de la policia local de la Comunitat Valenciana.
 • Decret 189/2006, de 22 de decembre, del Consell, pel qual es regulen les distincions i condecoracions que es concedeixen per la Generalitat als membres dels cossos de la policia local de la Comunitat Valenciana.

Formació

 • Resolució de 12 juny de 2009, ddel conseller de Governació, per la qual es concedeixen subvencions, a càrrec de la convocatòria 2009, destinades a ajuntaments en matèria de descentralització de la gestió de la formació dels Cossos de la Policia Local de la Comunitat Valenciana i s'aproven les bases reguladores de la convocatòria.
 • Ordre de 30 de març de 2009, de la Conselleria de Gobernación, de convocatoria de concesión de subvenciones destinadas a ayuntamientos en materia de descentralización de la gestión de la formación de los Cuerpos de la Policía Local de la Comunidad Valenciana y se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria.
 • Resolució de 14 de novembre de 2008, de la Conselleria de Governació, de convocatòria de concessió de subvencions destinades a ajuntaments en matèria de descentralització de la gestió de la formació dels Cossos de la Policia Local de la Comunitat Valenciana i s'aproven les bases reguladores de la convocatòria.
 • Ordre de 15 de setembre de 2008, de la Conselleria de Governació, de convocatòria de concessió de subvencions destinades a ajuntaments en matèria de descentralització de la gestió de la formació dels Cossos de la Policia Local de la Comunitat Valenciana i s'aproven les bases reguladores de la convocatòria.

Uniformitat

 • Resolució de 9 de novembre de 2009, del conseller de Governació, per la qual es concedeixen subvencions destinades als ajuntaments de la Comunitat Valenciana per a l'homogeneïtzació dels cossos de policia local en matèria d'uniformitat de gala durant l'exercici 2009.
 • Resolució de 14 de setembre de 2009, del conseller de Governació, per la qual es concedeixen subvencions destinades als ajuntaments de la Comunitat Valenciana per a l'homogeneïtzació dels Cossos de Policia Local en matèria d'uniformitat de gala durant l'exercici 2009.
 • Ordre de 11 de mayo de 2009, de la Conselleria de Governació, de convocatòria de concessió de subvencions destinades als ajuntaments de la Comunitat Valenciana per a l'homogeneïtzació dels Cossos de Polonesa Local en matèria d'uniformitat de gala durant l'exercici 2009 i s'aproven les bases reguladores de la convocatòria
 • Resolución de 10 de noviembre de 2008, del conseller de Governació, per la qual es concedeixen subvencions, a càrrec de la convocatòria 2008, destinades a ajuntaments en matèria d'uniformitat per al personal al servici dels Cossos de Policia Local de la Comunitat Valenciana.
 • Orden de 15 de septiembre de 2008, de la Conselleria de Governació, de convocatòria de concessió de subvencions destinades a ajuntaments en matèria d'uniformitat per al personal al servici dels Cossos de la Policia Local de la Comunitat Valenciana, i s'aproven les bases reguladores de la convocatòria.
 • Resolució de 24 de setembre de 2007, de la Secretaria Autonòmica de Governació, per la qual es concedeixen subvencions, a càrrec de la convocatòria 2007, destinades a ajuntaments en matèria d'uniformitat per al personal al servici dels Cossos de la Policia Local.

Mitjans tècnics

 •  
 • Resolución de 2 de junio de 2009, del conseller de Governació, per la qual es concedeixen subvencions, a càrrec de la convocatòria 2009, destinades a ajuntaments en matèria de mitjans tècnics i inversions per al servici dels Cossos de la Policia Local de la Comunitat Valenciana.
 • Ordre de 16 de febrero de 2009, de la Conselleria de Governació, per a convocatòria de concessió d'ajudes públiques destinades a ajuntaments en matèria de mitjans tècnics i inversions per al servici dels cossos de la Policia Local de la Comunitat Valenciana.
 • Resolución de 23 d'octubre de 2008, del conseller de Governació, de rectificació de la Resolució de 8 d'octubre de 2008 del conseller de Governació, per la qual es concedeixen subvencions, a càrrec de la convocatòria 2008, destinades a ajuntaments en matèria de mitjans tècnics per al servici dels Cossos de la Policia Local.
 • Resolució de 8 d'octubre de 2008, del conseller de Governació, per la qual es concedeixen subvencions, a càrrec de la convocatòria 2008, destinades a ajuntaments en matèria de mitjans tècnics per al servici dels Cossos de la Policia Local.
 • Ordre de 7 de agost de 2008, de la Secretaria Autonòmica de Governació, per la qual es concedeixen subvencions, a càrrec de la convocatòria 2007, destinades a ajuntaments en matèria de mitjans tècnics per al servici dels Cossos de la Policia Local.
 • Resolució de 24 de setembre de 2007, de la Secretaria Autonòmica de Governació, per la qual es concedeixen subvencions, a càrrec de la convocatòria 2007, destinades a ajuntaments en matèria de mitjans tècnics per al servici dels Cossos de la Policia Local.

Seus y locals

 • Resolució de 24 de setembre de 2007, de la Secretaria Autonòmica de Governació, per la qual es concedeixen subvencions, a càrrec de la convocatòria 2007, destinades a ajuntaments per a les diferents seus i locals al servici dels cossos de la policia local.