Organismes

Portals

Descripción Área Interior

La Direcció General d'Interior exerceix les funcions que estableix l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'espectacles, establiments públics, activitats recreatives i socioculturals; i, en la resta de matèries relatives a interior, seguretat pública, coordinació de policies locals, gestió de la unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana, protecció civil, extinció d'incendis i gestió d'emergències, ho farà en virtut de la delegació adoptada d'acord amb l'article 12 de la Llei 4/2017, de 3 de febrer, de la Generalitat, per la qual es crea l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències.

Novetats

Ves enrere Publicada l'Ordre per la qual es regulen els horaris d’espectacles públics, activitats recreatives, activitats socioculturals i establiments públics, per a l’any 2024

Publicada l'Ordre per la qual es regulen els horaris d’espectacles públics, activitats recreatives, activitats socioculturals i establiments públics, per a l’any 2024

ORDRE 2/2023, de 21 de desembre, de la Conselleria de Justicia e Interior, per la qual es regulen els horaris d’espectacles públics, activitats recreatives, activitats socioculturals i establiments públics, per a l’any 2024

Veure la publicació en el DOGV