Organismes

Portals

Descripción Área Interior

La Direcció General d'Interior exerceix les funcions que estableix l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'espectacles, establiments públics, activitats recreatives i socioculturals; i, en la resta de matèries relatives a interior, seguretat pública, coordinació de policies locals, gestió de la unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana, protecció civil, extinció d'incendis i gestió d'emergències, ho farà en virtut de la delegació adoptada d'acord amb l'article 12 de la Llei 4/2017, de 3 de febrer, de la Generalitat, per la qual es crea l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències.

Novetats

Ves enrere Invitació a la jornada de bous al carrer. Puçol 2024

Invitació a la jornada de bous al carrer. Puçol 2024

Jornada formativa dedicada als directors de festejos taurins i col·laboradors voluntaris en els festejos de bous al carrer, que se celebrarà el pròxim dia 1 de juny de 2024, organitzada per la Generalitat Valenciana en col·laboració amb l'Ajuntament de Puçol.
Informació de la Jornada.