Organismes

Portals

Descripción Área Interior

La Direcció General d'Interior exerceix les funcions que estableix l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'espectacles, establiments públics, activitats recreatives i socioculturals; i, en la resta de matèries relatives a interior, seguretat pública, coordinació de policies locals, gestió de la unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana, protecció civil, extinció d'incendis i gestió d'emergències, ho farà en virtut de la delegació adoptada d'acord amb l'article 12 de la Llei 4/2017, de 3 de febrer, de la Generalitat, per la qual es crea l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències.

Novetats

Ves enrere Circular relativa a les celebracions Nadal, Cap d’Any i Reis 2023/2024

Circular relativa a les celebracions Nadal, Cap d’Any i Reis 2023/2024

Circular de la direcció general d'Interior relativa a les celebracions de Nadal, Cap d’Any i Reis 2023/2024.