Confident-GVA

Confident-GVA

Confident-GVA és el canal telemàtic anònim per a la presentació, davant la Inspecció General de Serveis (IGS), de denúncies d'irregularitats i males pràctiques relacionades amb la Generalitat o el seu sector públic instrumental, que la seua posada en marxa es va ordenar mitjançant la Resolució de 21 de desembre de 2022, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública.

Aquest sistema respon al que es disposa en l'article 32.3 de la Llei 22/2018, de 6 de novembre, de'Inspecció General de Serveis i del sistema d'alertes per a la prevenció de les males práctiques en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, establint un canal segur i accessible que garantirà la confidencialitat i la protecció dels qui ho utilitzen. 

La Generalitat garanteix la privacitat i confidencialitat de la informació transmesa a través d'aquest canal, mitjançant mecanismes de xifratge, de manera que s'impossibilita qualsevol accés per part de personas o entidatats alienes a la IGS.

Pot presentar la seua denúncia anònima de dues maneres

  1. Utilitzant el seu navegador. D'aquesta manera queda rastre de l'adreça IP des de la qual s'envía la informació, encara que la IGS no emmagatzemarà ni farà ús d'aquesta informació.
  2. Utilitzant una xarxa d'anonimització, sistema que garanteix l'anonimat de la comunicació digital. Si vosté no desitja que quede registrada l'adreça IP des de la qual envia la comunicació, pot utilitzar el navegador TOR o un altre sistema d'anonimització, mitjançant protocol https. En tal cas, recomanem encaridament que tanque els altres navegadors i programes del seu ordinador quan utilitze TOR o sistema similar. Així mateix, li recordem que per qüestions de seguretat l'ús d'aquests sistemes no és recomanat amb caràcter general per a determinats usos com a accés al seu perfil personal en xarxes socials, transaccions bancàries, compres per internet, etc.

Per a presentar la seua comunicació utilitzant una xarxa d'anonimització, com per exemple el navegador TOR, en primer lloc, ha de descarregar i instal·lar l'aplicació, i tornar a accedir a aquest canal de denúncies, des d'aquest navegador.

Es recorda també que, en general, des del lloc de treball no és possible instal·lar aquesta aplicació. Per a fer ús del navegador TOR, han d'instal·lar-lo des d'un dispositiu personal.

MOLT IMPORTANT

Una vegada presentada una denúncia, rebrà, en la mateixa pantalla de registre d'aquesta, un codi numèric d'accés que li permetrà fer un seguiment posterior de la denúncia presentada.

És important conservar aquest codi per a poder mantindre la comunicació, de manera anònima, amb la Inspecció General de Serveis. Podrà accedir a la seua denúncia, per a rebre comunicacions posteriors de la IGS, respondre a aquestes, o aportar nova informació.