Presentació

La Direcció General d'Atenció a les Víctimes i Accés a la Justícia exercix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'assistència jurídica gratuïta, assistència a les víctimes del delicte, ajudes a les víctimes del terrorisme, col·legis professionals, unions de fet, fundacions, associacions, registres i notariat i la relació amb la professió titulada de gestor administratiu.
 

novetats

Ves enrere La Prostitución en la Comunitat Valenciana

La Prostitución en la Comunitat Valenciana

Més novetats