Presentació

La Direcció General d'Atenció a les Víctimes i Accés a la Justícia exercix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'assistència jurídica gratuïta, assistència a les víctimes del delicte, ajudes a les víctimes del terrorisme, col·legis professionals, unions de fet, fundacions, associacions, registres i notariat i la relació amb la professió titulada de gestor administratiu.
 

novetats

Ves enrere Jornadas en torno al día europeo de la mediación 2022

Jornadas en torno al día europeo de la mediación 2022

Jornadas en torno al día europeo de la mediación 2022

Més novetats