novetats

Ves enrere RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2022, de la Direcció General d'Interior, per la qual es publiquen les llistes d'aspirants declarats aptes i no aptes en la prova de renovació del personal del Servei Específic d'Admissió

RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2022, de la Direcció General d'Interior, per la qual es publiquen les llistes d'aspirants declarats aptes i no aptes en la prova de renovació del personal del Servei Específic d'Admissió