novetats

Ves enrere CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 4 de setembre de 2017, de la Direcció General de l’Agència de Segure- tat i Resposta a les Emergències, per la qual s’aproven les bases generals i la convocatòria de la prova avaluadora per a l’acreditació del personal del Servei Específic d’Ad- missió a efectuar l’últim trimestre de 2017

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 4 de setembre de 2017, de la Direcció General de l’Agència de Segure- tat i Resposta a les Emergències, per la qual s’aproven les bases generals i la convocatòria de la prova avaluadora per a l’acreditació del personal del Servei Específic d’Ad- missió a efectuar l’últim trimestre de 2017