Sistema d'informació del mercat interior europeu (IMI)

Sistema d'informació del mercat interior europeu (IMI)

Des de la Sotssecretaria es duu a terme la coordinació, implantació i desenvolupament del sistema d'informació del mercat interior europeu (IMI), donada la seua posició de transversalitat dins de l'organització de la Generalitat i en desenvolupament dels programes de simplificació administrativa i reducció de càrregues que s'estan impulsant en els últims anys.

El IMI és una eina (aplicació electrònica) que la Comissió Europea posa a la disposició de les autoritats públiques dels Estats membres de la UE dirigida a facilitar la cooperació administrativa entre les autoritats competents d'aquests Estats o entre aquestes i la pròpia Comissió, en relació amb diferents àmbits vinculats al mercat interior. La seua implantació i desenvolupament en l'Administració Valenciana està permetent agilitar de manera notable l'intercanvi d'informació amb autoritats administratives de tots els països de la UE, en particular i en el nostre àmbit, facilitant amb això la lliure prestació de serveis per professionals i empreses i el reconeixement mutu de qualificacions, en llaures a facilitar i fer efectiu el dret a la lliure circulació de persones i la lliure prestació de serveis a la UE.

En el moment actual estan donades d'alta en l'aplicació totes les autoritats competents de la Generalitat relacionades amb els àmbits que atén el IMI, així com algunes autoritats de l'àmbit local.

En definitiva, la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, potenciarà aquesta cooperació i garantirà la màxima accessibilitat en l'intercanvi d'informació entre diferents administracions públiques, simplificant tràmits i evitant així demores i costos innecessaris a ciutadans i empreses.

Per a obtindre més informació pot consultar: