Organismes

Portals

Novetats

Ves enrere Publicada la llista d’aspirants declarats aptes i no aptes una vegada efectuada la prova avaluadora del personal del servei específic d’admissió el dia 29 de de novembre de 2023.

Publicada la llista d’aspirants declarats aptes i no aptes una vegada efectuada la prova avaluadora del personal del servei específic d’admissió el dia 29 de de novembre de 2023.

Resolució d'11 de desembre de 2023, de la Direcció General d'Interior, per la qual es publiquen les llistes de persones aspirants declarades aptes i no aptes en la prova de renovació del personal del Servei Específic d'Admissió realitzada el 29 de novembre de 2023.

Vore la publicació de la Resolució al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) 

Més informació en l'apartat resolució del procediment