Detall Notícia

El Consell tramita d'urgència el decret que regula el teletreball del personal funcionari de la Generalitat

31/07/2020

- La situació produïda per la COVID-19 ha posat de manifest la necessitat d'establir una nova regulació del treball a distància


El Ple del Consell ha declarat d'urgència la tramitació del decret pel qual regula la modalitat no presencial de prestació de serveis en règim de teletreball del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat.

En aquests moments, la tramitació del decret es troba en fase de consulta pública prèvia, amb caràcter previ a la redacció del text del decret. S'està demanant l'opinió del personal implicat i les organitzacions afectades, perquè puguen plantejar possibles alternatives (fins al 14 d'agost).

Després, s'elaborarà el text del decret que se sotmetrà al tràmit d'informació pública, es donarà audiència a les conselleries i es negociarà amb els sindicats.

El temps transcorregut sense que haja sigut aprovat cap programa de teletreball, junt amb la situació produïda com a conseqüència de la COVID-19, ha posat de manifest la necessitat d'establir una nova regulació que, mantenint part dels elements del decret vigent (Decret 82/2016, de 8 de juliol), permeta que aquest sistema constituïsca un element organitzatiu més de la gestió dels efectius del personal de l'Administració de la Generalitat.

A més, després de la declaració de l'estat d'alarma, gran part del personal empleat públic ha estat exercint les seues funcions des del seu domicili, la qual cosa, junt amb la persistència a hores d'ara de la crisi sanitària, constitueix motiu d'interés públic perquè s'acorde l'aplicació de la tramitació d'urgència a aquest procediment.