Actualitat

La Generalitat participa en el Seminario de Comunicación en Emergencias organizado por la Escuela Nacional de Protección Civil

  • El director general de Interior defiende la importancia de tratar la comunicación en una emergencia “como el servicio público que es”
Encuentro

La Generalitat concede la Distinción al Mérito de Protección Civil a los servicios que participaron en la extinción de los incendios de este verano

  • Más de 1.000 efectivos de diferentes organismos de emergencias trabajaron en Vall d’Ebo, Bejís, Venta del Moro, Useres y Calles
Condecoración

Justícia fa 107 cursos per a millorar la formació específica dels juristes de la Comunitat Valenciana

  • La Conselleria ha aportat 130.000 euros al Consell Valencià de Col·legis d'Advocats per a accions formatives entre 2018 i 2021 

Novetats

Ves enrere Publicació dels llistats provisionals de sol·licitants admesos, denegats i desistits d'ajudes preparació oposicions justícia (Acord 7/9/22).

Publicació dels llistats provisionals de sol·licitants admesos, denegats i desistits d'ajudes preparació oposicions justícia (Acord 7/9/22).

ACORD DE 7 DE SETEMBRE DE 2022 DE LA COMISSIÓ AVALUADORA


La Comissió Avaluadora, una vegada revisada la documentació obligatòria presentada per les  persones aspirants després de la publicació dels llistats provisionals d'autobaremació, acorda  el següent:


PRIMER. Donar publicitat als llistats provisionals de les persones aspirants que compleixen els requisits establits en la convocatòria en ordre decreixent d'acord amb la puntuació obtinguda (Annex I), i de les persones que incompleixen algun dels requisits de la convocatòria, indicant-se el motiu de denegació (Annex II). Tot això de conformitat amb l'apartat quart de la base reguladora desena de l'Annex I de l'Ordre 4/2022 d'1 de juny, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen ajudes a persones joves altament qualificades per a la preparació de proves selectives per a l'accés a la carrera judicial i fiscal, al cos de lletrats de l'administració de justícia, al cos de mèdics forenses i al cos de gestió  processal i administrativa.


SEGON. Donar publicitat als llistats de persones que la Comissió Avaluadora entén que han desistit de la seua sol·licitud al no haver presentat, en el termini establit, la documentació obligatòria requerida en la publicació del llistat d'autobaremació en l'Acord de la Comissió de 13 de juliol de 2022. (Annex III).


TERCER. D'acord amb el que es preveu en el citat apartat quart de la base reguladora desena, es concedeix un termini de 10 dies hàbils per a formular al·legacions, a través del tràmit telemàtic habilitat per a això en la Seu Electrònica de la conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública (https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22854).

 

 

ANNEX I

 

ANNEX II

 

ANNEX III.

 

Seguiment de tota la convocatòria en aquest ellace.

Publicador de continguts

T'interessa

Twitter

Multimèdia

Enllaços