Organismes

Portals

Actualitat

El Observatorio de Seguridad de la Conselleria de Justicia e Interior realizará una encuesta diagnóstica sobre seguridad ciudadana en la Comunitat Valenciana

  • El Observatorio de Seguridad se reunirá periódicamente una vez llevado a cabo este estudio para encontrar los medios que se necesitan para combatir la inseguridad pública
  • La problemática sobre asentamientos o delitos de ocupación ilegal,  así como su estudio en los municipios valencianos son otro de los puntos principales que se han debatido
El Observatorio de Seguridad de la Conselleria de Justicia e Interior realizará una encuesta diagnóstica sobre seguridad ciudadana en la Comunitat ...

Justícia digitalitza els 506 jutjats de pau de la Comunitat Valenciana per a fomentar i modernitzar els seus servicis

  • S’està realitzant en paral·lel amb la digitalització dels registres civils i amb la dotació de mitjans tecnològics per a celebrar compareixences telemàtiques
  • Permetrà que tots els ciutadans puguen obtindre dades inscrites en el Registre Civil de manera immediata

Novetats

Ves enrere Ajudes preparació oposicions justícia

Ajudes preparació oposicions justícia

Justificació segon període convocatòria 2023

Entre l'1  i el 7 de març de 2024 (tots dos inclosos), totes les persones que figuren en les propostes de persones beneficiàries publicades en la web de la Conselleria juntament amb l'acta de la reunió de la Comissió Avaluadora de data 11/10/2023 hauran d'aportar, a través del corresponent tràmit telemàtic, la documentació indicada en l'apartat 2 del resolc 13é de la Resolució de convocatòria per a la justificació del primer període (01.12.2023 al 29.02.2024).

Pel que respecta a la documentació justificativa s'informa del següent:  

  • No s'admetrà factura, certificació o vaig rebre que no identifique el concepte pel qual s'expedix, el període temporal que comprén i la persona física o jurídica que l'expedix, que, a més, haurà de quedar clarament identificada i firmar este document, preferiblement per mitjans electrònics.
  • Només es tindran en consideració aquells documents que acrediten despeses que estiguen directa i indubtablement relacionats amb la preparació dels processos selectius objecte de subvenció.
  • El període subvencionable comença l'1 de desembre de 2023, no admetent-se cap despesa anterior, excepte quan el beneficiari haja abonat un curs de preparació d'oposicions de preu únic, i en este cas haurà d'aportar document expedit per l'entitat preparadora en la qual faça constar expressament que este curs contempla la preparació de les oposicions subvencionades dins del període subvencionable.
  • Aquelles persones que compten amb dos preparadors hauran d'aportar dos models de declaració responsable, cadascuna d'elles expedida per un preparador.
  • No s'admetrà documentació presentada fora de termini ni per un altre tràmit diferent a l'específic que s'obrirà per a tal fi.
  • La percepció de la subvenció resulta incompatible amb la prestació de servicis remunerada a temps complet. A estos efectes, l'òrgan instructor comprovarà d'ofici la vida laboral de les persones beneficiàries durant el període subvencionable.

> Procediment de presentació telemàtic. 

> Model normalitzat de declaració de justificació de les ajudes. 

 

 

Més informació. 

T'interessa

Twitter

Multimèdia

Enllaços