Actualitat

Novetats

Se hace público el subescalafón, elaborado por el Ministerio de Justicia, del Cuerpo de Gestión Libre,en el que se refleja el número de orden, una vez sumada la puntuación obtenida en el apartado de idioma autonómico, de los funcionarios que...

Relació d'admesos amb puntuacions en el procés selectiu per a ingrés, pel sistema general d'accés lliure, en el Cos de Gestió Processal i Administrativa de l'Administració de...

Llistes d’aspirants declarats «aptes» i «no aptes» en la prova de tercera renovació del personal del servei específic d’admissió, feta el 30 de juny de 2021

Llistes d'aspirants declarats «aptes» i «no aptes» en la prova de tercera renovació del personal del servei específic d'admissió, feta...

Editor de continguts

Més novetats

T'interessa

Seguir a @GVAjusticia

Multimèdia

Enllaços