Visualització de contingut web

Servei d'Orientació Jurídica sobre clàusulas sòl

La Generalitat i els col·legis d'advocats de la Comunitat Valenciana han creat un Servici d'Orientació Jurídica (SOJ) per a orientar de manera gratuïta a tots aquells consumidors titulars de contractes hipotecaris que incloguen clàusules sòl, anul·lades pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

 

 • Què són les clàusules sòl?

Estes clàusules apareixen en molts contractes hipotecaris amb tipus d'interés variable, sobretot l'Euribor, que és el principal índex de referència de les hipoteques firmades a Espanya en els últims quinze anys. La clàusula sòl establia que l'entitat financera mai cobraria al client un tipus d'interés inferior a un percentatge predeterminat encara que el resultat de sumar l'Euribor i el diferencial pactat en el contracte fóra inferior a eixe tipus d'interés.

 

 • Qui pot acudir al nou servici?

Qualsevol ciutadà que sàpia o sospite que és titular d'un contracte hipotecari que incloga clàusules sòl pot acudir al nou servici d'orientació jurídica dels col·legis d'advocats, els senyals d'identitat del qual són la professionalitat i la gratuïtat.

 

 • Quin assessorament presta el nou servici?
 • Detecció de clàusules sòl

El SOJ ajudarà a la detecció de clàusules sòl. Per a això, bastarà amb que qualsevol consumidor acudisca al servici amb el seu contracte hipotecari i la relació de pagaments hipotecaris realitzats.

 • Presentació de reclamacions extrajudicials

El SOJ facilitarà a l'usuari el formulari de la reclamació extrajudicial prèvia i tota l'orientació jurídica necessària per a la seua presentació segons el que establix el Reial Decret 1/2017, publicat en el BOE de 21 de gener de 2017.

 • Advocat d'ofici

Si la reclamació extrajudicial no conclou de manera satisfactòria i el consumidor decidix iniciar un procediment judicial, el SOJ li informarà si pot accedir al benefici de justícia gratuïta i, en cas afirmatiu, li designarà un advocat d'ofici. Si no té dret al benefici de justícia gratuïta, li indicarà que pot acudir a un advocat del seu lliure designació.

 

EL SERVICI D'ORIENTACIÓ JURÍDICA SOBRE CLÀUSULES SÒL ESTARÀ OPERATIU EN ELS PUNTS DE SERVICI D'ORIENTACIÓ JURÍDICA (SOJ) DELS COL·LEGIS D'ADVOCATS DE LA COMUNITAT VALENCIANA A PARTIR DEL:

 • 30 de gener de 2017:

Il·lustre Col·legi d'Advocats València (ICAV). Ciutat de la Justícia. Avinguda Professor Lopez Piñero, 14. Valencia

96 334 75 08

 • 1 de febrer de 2017:

Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sueca (ICA Sueca). Plaça del convent, 5. Sueca (València)

 • 6 de febrer de 2017:

Il·lustre Col·legi Provincial d'Advocats d'Alacant (ICALI). Jutjats de Benalúa. Carrer Pardo Gimeno, 43. Alacant

Il·lustre Col·legi d'Advocats d'Elx (ICAE). Ciutat de la Justícia d'Elx. Carrer advocats d'Atocha (abans c/ Eucaliptus), 21. Elx (Alacant)

 • 10 de febrer de 2017:

Il·lustre Col·legi d'Advocats d'Alcoi (ICA Alcoi). Avinguda Juan Gil Albert, 37. Alcoi (Alacant)

 • 15 de febrer de 2017:

Il·lustre Col·legi d'Advocats de Castelló (ICA Castelló). Ciutat de la Justícia de Castelló. Boulevar Blasco Ibáñez. Castelló.

 • 17 de febrer de 2017:

Il·lustre Col·legi d'Advocats d'Alzira (ICA Alizira). Plaça del sufragi. 2a planta. Alzira (València)

 • 22 de febrer de 2017:

Il·lustre Col·legi d'Advocats d'Orihuela (ICA Orihuela). Carrer Togores, 4. Orihuela (Alacant)


*En els pròxims dies anirem actualitzant aquesta pàgina per oferir informació més detallada, així com el formulari per sol·licitar atenció del Servei d'Orientació Jurídica (SOJ) sobre les clàusules sòl.