Processos Oberts

Projecte de Decret del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament de l'Escola Valenciana d'Administració Pública.

Projecte de Decret del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament de l'Escola Valenciana d'Administració...

Decret del Consell pel qual es regula la modalitat no presencial de prestació de serveis en règim de teletreball del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat

Decret del Consell pel qual es regula la modalitat no presencial de prestació de serveis en règim de teletreball del personal funcionari...

Modificació del Decret 26/2019, d'1 de març del Consell. Aprovació bases reguladores de la concessió d'ajudes, a persones joves altament qualificades

Decret del Consell. Decret 26/2019 d'1 de març. Aprovació de les bases reguladores de la concessió d'ajudes, a persones joves altament...