Actualitat

Bravo anuncia para 2023 la creación de la Cátedra universitaria de estudios sobre el terrorismo y los derechos con una dotación de 40.000 euros

  • La consellera ha inaugurado el I Congreso de innovación docente víctimas del terrorismo en las aulas universitarias
     

La Generalitat traslada a los ayuntamientos la normativa necesaria para organizar cotillones, fiestas de Navidad y Reyes

  • La Dirección General de Interior subraya que “el objetivo es asesorar a los municipios sobre la normativa para celebrar las fiestas con las máximas garantías”

La Generalitat impulsa el desplegament normatiu que regula la competència lingüística per a accedir a la funció pública

  • A cada categoria funcionarial s’assigna el seu respectiu grau de capacitació en valencià amb la finalitat de donar un servei òptim a la ciutadania
  • Així mateix, es desplega el decret d’homologació de la capacitació en valencià de l’alumnat que finalitza l’ESO i el Batxillerat
Capacitació en valencià

Pròxima publicació de la resolució de concessió d'ajudes a la preparació d'oposicions de justícia

Finalitzat el procés selectiu, s'informa que està previst que la Resolució de la Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, de concessió d'ajudes (base onzena de l'Ordre 4/2022, d'1 de juny), es publique en el DOGV a partir del pròxim dia 23 de novembre de 2022.

El primer període subvencionable comprén del 01.09.2022 al 30.11.2022. El termini per a justificar el compliment de la fi de la subvenció en aquest primer període serà de CINCO DÍAS HÀBILS següents a la finalització d'aquest. Amb antelació suficient a l'inici del termini de justificació es publicarà en la pàgina web de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública el tràmit per a possibilitar l'aportació, per via telemàtica, de la documentació justificativa, en els termes recollits en la base reguladora tretzena de l'Ordre 4/2022.

La documentació per a aportar serà, exclusivament, la prevista en la base tretzena apartat 2 lletres a), b) i c) de l'Ordre 4/2022.     

Más información.

Novetats

Autorització Fires i instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables. Novembre 2022. 

Donat l'important nombre de consultes que els Ajuntaments de la Comunitat Valenciana han efectuat a la Direcció General d'Interior sobre la instal·lació de Fires de nadal i d'instal·lacions...

Llista provisional d'admesos i exclosos per a la prova avaluadora del personal del Servei Específic d'Admissió

RESOLUCIÓ de 28 d'octubre de 2022, de la Direcció General d'Interior, per la qual es publica la llista provisional d'admesos i exclosos per a la prova avaluadora del personal del Servei Específic...

Publicador de continguts

T'interessa

Twitter

Multimèdia

Enllaços