Derechos Humanos

Derechos Humanos

Des de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques de la Generalitat volem unir-nos a la celebració del 70 Aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans, que es commemora enguany, realitzant una sèrie d'activitats i actes per a la difusió, el reconeixement i la divulgació dels Drets Humans en tot el territori de la  Comunitat Valenciana.

Volem comptar amb la vostra col·laboració en aquest "Any dels Drets Humans", ja que encara que aquell text va suposar un punt d'inflexió en la història per al reconeixement dels drets, la realitat ens demostra que hem de continuar vetllant per un compliment cada vegada més ampli i profund del seu esperit.

Hem pensat centrar cada mes en algun dels drets relacionant-ho amb la celebració que realitzen Organismes Internacionals. Així, al gener, estarà dedicat al dret d'accés a la justícia; al febrer, als drets econòmics, socials i culturals; al març, al dret a la igualtat; a l'abril, al dret a la salut; al maig, al dret a la llibertat d'opinió, expressió i premsa; al juny, als drets de les persones migrants i refugiades; al juliol, als drets i deures de solidaritat, cooperació i desenrotllament sostenible; a l'agost, als drets de les minories ètniques; al setembre, als drets i llibertats de participació política; a l'octubre, al dret a l'educació; al novembre, a la llibertat de pensament, consciència i religió; i al desembre, commemorarem l'aniversari durant la "Setmana dels drets".